Centrum Prasowe

ZWZ IDM podsumowało rok działalności - informacja prasowa

ZWZ IDM PODSUMOWAŁO ROK DZIAŁALNOŚCI

I ZDEFINIOWAŁO WYZWANIA DLA BRANŻY W 2018 ROKU

11 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2017 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. Za największy sukces ubiegłego roku uznano efekty prac dot. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W wyniku działań Izby udało się m.in. dostosować zapisy dotyczące outsourcingu, raportowania posttransakcyjnego i unbundlingu oraz wypracować nowe standardy w zakresie zarządzania firmami inwestycyjnymi i ochrony inwestora. W tym roku, w ramach dalszych prac, Izba planuje aktywnie wspierać tworzenie Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 2019-2023, której założenia Ministerstwo Finansów ogłosiło podczas XVIII Konferencji IDM. ZWZ uzupełniło skład Rady Domów Maklerskich i powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Filipa Kaczmarzyka, Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

W 2017 roku IDM bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach oraz wyrażał swoje stanowisko w sprawach kluczowych dla rynku kapitałowego i domów maklerskich. Izba konsultowała ponad 20 aktów prawnych – projektów ustaw i rozporządzeń. Przed nami kolejne wyzwania na 2018 rok związane z tworzeniem Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Od tego, jaki kierunek strategiczny dla rynku kapitałowego obierzemy dziś, zależy dalszy rozwój gospodarczy kraju – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

Czytaj więcej

Wydarzeniu towarzyszyła debata branżowa Finansowanie przez sprawny rynek kapitałowy motorem rozwoju gospodarki –  jak to osiągnąć?

Wprowadzenia do dyskusji dokonał Brian Taylor – Managing Director w BTA Consulting Limited, który przedstawił postępy prac związanych z przygotowaniem Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

W debacie udział wzięli: Tomasz Bardziłowski – Wiceprezes Zarządu, Vestor Dom Maklerski S.A.; Jacek Fotek – Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Maciej Kurzajewski – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego; Filip Paszke – Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego; Michał Stępniewski – Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; prof. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich. Dyskusję moderował Paweł Dobrowolski – Główny Ekonomista, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że opracowywana obecnie pod nadzorem Ministerstwa Finansów Strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce powinna spełnić szereg warunków dotyczących zachęt podatkowych dla inwestorów i emitentów, a także wsparcie dla inwestorów instytucjonalnych oraz domów maklerskich. Mam nadzieję, że w kolejnych latach rola i znaczenie krajowych domów maklerskich będą rosły wraz z rozwojem polskiej gospodarki.

 • 011
 • 010
 • 012
 • 013
 • 017
 • 016
 • 015
 • 014
 • 020
 • 018
 • 021
 • 022
 • 019
 • 026
 • 023
 • 024
 • 025