Centrum Prasowe

Webinarium „Odpowiedzialność pracowników firmy inwestycyjnej za naruszenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR.” 8.07.2020 r. godz. 10:00-14:00

Izba Domów Maklerskich we współpracy z Kancelarią Mrowiec Fiałek i Wspólnicy organizuje Webinarium „Odpowiedzialność pracowników firmy inwestycyjnej za naruszenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR.”

Webinarium odbędzie się w dniu 8 lipca 2020 r. w godz. 10:00 – 14:00. Dokładne informacje techniczne dot. webinarium prześlemy do uczestników po dokonaniu rejestracji.

Zakres tematyczny

 1. Nadużycia na rynku – wprowadzenie.
 2. Pojęcie, cechy, kategorie oraz wykorzystywanie informacji poufnych – w świetle najnowszych wytycznych organów regulacyjnych.
 3. Manipulacje na rynku finansowym (case study).
 4. Listy insiderów.
 5. Obowiązki nakładane na firmy inwestycyjne oraz osoby zawodowo zajmujące się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń.
 6. Zasada zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie informacji poufnych.
 7. Umowne zobowiązanie do poufności (NDA).
 8. Środki karne oraz sankcje administracyjne – podejście krajowego organu nadzoru.

Prowadzący

mec. Zbigniew Mrowiec – Partner w Kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy sp.j. i dr Paweł Izdebski – Starszy Prawnik w Kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy sp.j.

Koszt udziału

750 zł netto (pierwsza osoba), 500 zł netto (druga osoba i kolejne z jednej instytucji).

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Rejestracja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 2 lipca 2020 r. 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Webinarium „Odpowiedzialność pracowników firmy inwestycyjnej za naruszenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR.”

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa

750 zł netto (pierwsza osoba), 500 zł netto (druga osoba i kolejne z jednej instytucji).

Płatność za udział w Webinarium

Płatności za udział w Webinarium nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich po odbyciu się szkolenia.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w webinarium:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 2 lipca 2020 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie.

Etap III: Po zakończeniu rejestracji otrzymają Państwo informację nt. danych technicznych dot. udziału w webinarium.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w webinarium. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. 22 828 14 02

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Webinarium IDM (dalej „Webinarium”), wystawienia faktury za udział w Webinarium oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Webinarium. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Webinarium;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Webinarium;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Webinarium, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms