Centrum Prasowe

Testy planów awaryjnych odpowiedź GPW

Porozumienie IDM i RBD w sprawie rozrachunku na bazie netto

Testy planów awaryjnych

Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowego

Przedłużenie nie stosowania wymogu dodatkowego potwierdzania zleceń maklerskich

Strategia promująca rozwój rynku kapitałowego w Polsce

Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego

Warsztaty CRD IV / CRR dla domów maklerskich

Izba Domów Maklerskich z nowym członkiem zarządu

Świadczenie przez FI usług doradztwa inwestycyjnego