Centrum Prasowe

Fotorelacja z pierwszego posiedzenia Rady Programowej

Podsumowanie konferencji "Compliance w firmie inwestycyjnej"

Akcjonariat Obywatelski - Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o giełdzie…ABC Inwestora

Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30 - Wspólne przedsięwzięcie Izby i Gazety Giełdy Parkiet

Izba współorganizatorem Capital Market Games

Pismo IDM do KDPW dot. wnoszenia depozytów i raportowania zabezpieczeń

Przedstawiciel Izby do Komitetu do Spraw Ryzyka KDPW_CCP

Kandydaci środowiska domów maklerskich do Rady Giełdy

Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDM 17.06.2014r.

Szeroka reprezentacja krajowych domów maklerskich w Radzie Giełdy – Pismo Izby do Ministra Skarbu Państwa