Centrum Prasowe

Zmiana mnożnika w kontraktach terminowych na WIG 20 - Stanowisko 20 domów maklerskich

Zmiana mnożnika kontraktów terminowych na WIG 20 - odpowiedź GPW

Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego 10 kwietnia 2014r.

Połączenie Zespołów Roboczych ds. kosztów rynku kapitałowego oraz transparentność i bezpieczeństwo

Standard działalności domów maklerskich w zakresie wymogów dokumentacyjnych związanych z obsługą klientów banków powierniczych przez firmy inwestycyjne

Testy planów awaryjnych odpowiedź GPW

Porozumienie IDM i RBD w sprawie rozrachunku na bazie netto

Testy planów awaryjnych

Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowego

Przedłużenie nie stosowania wymogu dodatkowego potwierdzania zleceń maklerskich