Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. OFE

Izba Domów Maklerskich uznając potrzebę publicznej debaty na temat przyszłości rynku kapitałowego w Polsce w kontekście proponowanych przez Ministerstwo Finansów zamian w systemie emerytalnym i ich wpływu na funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce, opracowała Stanowisko pt. „Ograniczenie roli OFE - ryzyko destabilizacji polskiego rynku kapitałowego i znaczącego zmniejszenia się inwestycji polskich spółek”.

W dniu 18 lipca br. Izba wysłała pismo do Pana Adama Maciejewskiego, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w celu zorganizowania wspólnej publicznej debaty GPW i IDM na temat OFE.

W dniu 25 lipca br. prosiliśmy o włączenie się w debatę oraz przekazaliśmy nasze stanowisko dot. OFE do następujące osoby.

  1. Jan Vincent Rostowski - Wicepremier, Minister Finansów;
  2.  Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki;
  3.  Włodzimierz Karpiński - Minister Skarbu Państwa;
  4. Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej;
  5. Marek Belka - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
  6.  Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Pobierz:

Stanowisko IDM pt. „Ograniczenie roli OFE - ryzyko destabilizacji polskiego rynku kapitałowego i znaczącego zmniejszenia się inwestycji polskich spółek”.

Pismo IDM do GPW dot. publicznej debaty na temat OFE.

Pismo IDM do MF, MSP, MG, MPiPS, NBP, KNF  dot. publicznej debaty na temat OFE.