Stanowiska IDM

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych

Izba Domów Maklerskich docenia podjęcie przez TVP1 w programie „Chodzi o pieniądze”, tematyki podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych i stanowczo odcina się od tego typu praktyk pseudo inwestycji.

Informacje przekazane przez media pokrywają się z tymi, które posiada Izba Domów Maklerskich i które były przez nią przekazywane do właściwych organów administracji.

Izba i zrzeszone w niej biura i domy maklerskie po raz kolejny kategorycznie odcinają się od praktyk stosowanych przez podmioty opisane m.in. w artykule „Łowcy frajerów” na portalu Money.pl oraz w programie „Chodzi o pieniądze” wyemitowanym 5 grudnia br. przez TVP1. Praktyki te nie mają nic wspólnego z rzetelnym świadczeniem usług inwestycyjnych. Uważamy, że podmioty te, działające niezgodnie z przepisami polskiego prawa, powinny zostać natychmiast wyeliminowane z obrotu gospodarczego i prawnego.

Agresywne techniki reklamowe i sprzedażowe, zwłaszcza natarczywe nakłanianie do inwestowania przez telefon – tak jak zostało to przedstawione w ww. materiałach – jest sprzeczne z przepisami prawa i zasadami etyki świadczenia usług inwestycyjnych. Zgodnie z przepisami doradztwo inwestycyjne może być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie licencje i zatrudnione w instytucji posiadającej zezwolenie na świadczenie usług doradczych. Pracownicy domów maklerskich – Członków Izby Domów Maklerskich nie nagabują klientów poprzez obiecywanie zysków i mają obowiązek rzetelnego informowania o ryzyku inwestycyjnym. Wszystkie umowy muszą być zawierane w formie pisemnej.

Ponownie deklarujemy daleko idącą współpracę ze wszystkimi organami nadzoru i instytucjami odpowiedzialnymi za ład i porządek, w tej bulwersującej sprawie.

PDFPobierz: Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych