Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. Koncepcji projektu ustawy wprowadzającej jednolitą licencję bankową

Izba Domów Maklerskich przedstawia opinię nt. „Koncepcji projektu ustawy wprowadzającej jednolitą licencję bankową”, polegającej na objęciu całości prowadzonej przez banki działalności inwestycyjnej jednolitą licencją na prowadzenie działalności bankowej, która była omawiana podczas pierwszego posiedzenia grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w dniu 2 czerwca 2020 r.

 

Zobacz: Stanowisko IDM dot. „Koncepcji projektu ustawy wprowadzającej jednolitą licencję bankową”