Stanowiska IDM

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie opłat pobieranych przez GPW

Rozmowy dotyczące obniżenia opłat, prowadzone od kilku miesięcy przez domy maklerskie z zarządem Giełdy Papierów Wartościowych zakończyły się fiaskiem. Zarząd giełdy definitywnie wycofał się z wcześniej sygnalizowanej obniżki opłat pobieranych od brokerów. To duże rozczarowanie dla środowiska domów maklerskich jak i inwestorów tak korporacyjnych jak i indywidualnych. Tym niemniej branża firm inwestycyjnych niezmiennie oczekuje od GPW przedstawienia i uzgodnienia założeń długofalowej polityki kształtowania opłat giełdowych

Decyzję Zarządu GPW można odbierać jako działanie niesprzyjające rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce, szczególnie w obliczu zaostrzającej się globalnej konkurencji i planowanych inwestycji związanych ze zmianą platformy transakcyjnej GPW.

Dominująca pozycja GPW na polskim rynku kapitałowym powoduje, że domy maklerskie muszą się dostosować do narzuconej wysokości opłat. Opłaty na GPW należą do najwyższych w Europie, co w obliczu niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych i rosnącej presji klientów na obniżkę prowizji może wpłynąć na pogorszenie konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego.

Akcjonariusze domów maklerskich działających na warszawskiej Giełdzie są coraz bardziej zaniepokojeni spadającą rentownością działalności brokerskiej wynikającą z obniżania opłat pobieranych od inwestorów przez domy maklerskie przy jednoczesnym braku obniżki opłat płaconych na rzecz GPW.

Janusz Czarzasty, prezes Izby Domów Maklerskich