Centrum Prasowe

Konferencja Programowa IDM 4-6 marca 2011r.

Stanowisko IDM dot. zwiększenia reprezentacji środowiska maklerskiego w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Stanowisko IDM dot. Koncepcji projektu ustawy wprowadzającej jednolitą licencję bankową

Stanowisko IDM w sprawie skrócenia sesji giełdowej na GPW

PISMO IDM DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO – Pogarszająca się rentowność́ domów maklerskich czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego i realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

STANOWISKO IDM DO STRATEGII ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

Uwagi Izby Domów Maklerskich do Consultation Paper dot. Product Governance

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie zmiany ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zmieniającej m.in. ustawę kodeks cywilny

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie propozycji transferu całości środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie podmiotów łamiących przepisy prawa w zakresie inwestowania na rynkach finansowych