Centrum Prasowe

Stanowisko IDM dot. Międzynarodowej Strategii Rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowacyh przez KNF

Strategia promująca rozwój rynku kapitałowego w Polsce

Skrócenie lub odwołanie sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2013

Stanowisko IDM dot. opłat transakcyjnych na GPW

Stanowisko IDM dot. harmonogramu sesji giełdowej

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - Opinia i rekomendacje dot. OFE

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - apel do rządu

Stanowisko IDM dot. OFE

Stanowisko Izby w sprawie planowanego wprowadzenia w Dyrektywie MiFID II nowego typu rynku Organised Trading Facility dla akcji