Centrum Prasowe

Stanowisko IDM dot. harmonogramu sesji giełdowej

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - Opinia i rekomendacje dot. OFE

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - apel do rządu

Stanowisko IDM dot. OFE

Stanowisko Izby w sprawie planowanego wprowadzenia w Dyrektywie MiFID II nowego typu rynku Organised Trading Facility dla akcji

Stanowisko IDM dot. wpływu wydłużenia sesji giełdowej

Stanowisko IDM w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego

Pismo Członków GPW nt. skrócenia sesji na Giełdzie

Stanowisko Rady Domów Maklerskich dot. opłat giełdowych i długości sesji na GPW

Stanowisko IDM do Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.