Centrum Prasowe

Formularz zgłoszeniowy Webinarium HR bez papieru

Biuletyn IDM 20/2021 - Tematy: Model rynku finansowego w Polsce, Rejestr akcjonariuszy, Sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej

Webinarium „KALKULACJA WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH WNIKAJĄCYCH Z IFR” 22.10.2020 r. godz. 10:00 - 14:00

Webinarium „NOWE REGULACJE OSTROŻNOŚCIOWE DLA FIRM INWESTYCYJNYCH” 1.10.2020r. godz. 10:00-14:00

Formularz Zgłoszeniowy "Rejestr Akcjonariuszy" 6.10.2020r.

Suplement do Standardu Weryfikacji Klienta Doświadczonego

System e-learningowy IDM - Aktualizacja programu szkoleń do obecnego stanu prawnego

Webinarium „Odpowiedzialność pracowników firmy inwestycyjnej za naruszenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR.” 8.07.2020 r. godz. 10:00-14:00

Stanowisko IDM dot. zwiększenia reprezentacji środowiska maklerskiego w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZWZ IDM PODSUMOWAŁO KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI – WYZWANIA DLA BRANŻY DOMÓW I BIUR MAKLERSKICH W 2020 ROKU