Centrum Prasowe

Spotkanie świąteczne Członków Izby i uczestników rynku kapitałowego

Biuletyn IDM Nr 9

Nowi Członkowie Izby Domów Maklerskich - Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Konferencja "Komitet audytu i rada nadzorcza w obliczu zasadniczych i koniecznych zmian – Planowane nowelizacje ustaw w 2016 r.”

Izba objęła Patronatem Instytucjonalnym konferencję CFA Investment Summit

Podsumowanie spotkania „Compliance dla rynku kapitałowego”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM 16.06.2015

Podsumowanie Konferencji IDM i SCP „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Fotorelacja z Konferencji IDM i SCP „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”