Prelegenci

PRELEGENCI XVI KONFERENCJI IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

Piotr Bien    

Piotr Bień

Dyrektor Biura Rynku Akcji, TFI PZU S.A.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku zarządzania aktywami. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł CFA.  Z PZU związany od października 2014 roku. Wcześniej przez 8 lat pracował w ING PTE, gdzie od 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Portfelem Akcji. W PZU TFI odpowiedzialny m.in. za zarządzanie funduszami: PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PZU FIZ Akcji FOCUS oraz akcyjną częścią funduszu PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek.

Andrzej Foltyn    

Andrzej Foltyn
Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Andrzej Foltyn jest Szefem Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w transakcjach typu M&A, prawie bankowym, prawie papierów wartościowych oraz rynków kapitałowych. Był doradcą Przewodniczącego KPWiG oraz członkiem Rady GPW. Jest sędzią Sądu Giełdowego. Mec. Foltyn jest współautorem Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o obligacjach i innych aktów prawnych o podobnej tematyce. Był doradcą w czasie prac legislacyjnych nad ustawą o giełdach towarowych. Obsługuje, jako doradca i negocjator, liczne transakcje przejęć, w tym transakcje na rynku publicznym.

Jacek Fotek    

Jacek Fotek

Prezes Zarządu, BondSpot S.A.

Absolwent HZ Szkoły Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University of Quebec at Montreal i uzyskał dyplom MBA.

W latach 1989-1990 r. pracował w Narodowym Banku Polskim. W okresie 1990-1996 r. Główny Dealer w Banku Handlowym w Warszawie. W okresie 1996-1997 r. CFO w Polskim Banku Rozwoju, nadzorował Departament Skarbu, Departament Controllingu oraz Biuro Badań Strategicznych.

Od 1997 r. do 1999 r. Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Skarbu w Citibank Poland. Od lipca 1999 r. Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej w BHW. W latach 2001 –2002 Dyrektor Biura Audytu Skarbu, Rynków Kapitałowych i Usług Inwestycyjnych.

W okresie 2003-2009 r. w PZU Asset Management S.A. - Wiceprezes Zarządu, Inspektor Nadzoru, odpowiedzialny za nowotworzony obszar transakcji finansowych, kontroli ryzyka, nadzór prawny i wewnętrzny.

W latach 2009-2012 r. Prezes Zarządu BondSpot S.A. W lipcu 2012 r. powołany do Rady Nadzorczej. Od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r. Prezes Zarządu Invista DM S.A.
Od maja 2013 r. ponownie Prezes Zarządu BondSpot S.A.

Pawel Franczak    

Paweł Frańczak

Członek Zarządu X-Trade Brokers S.A.

 

Paweł Frańczak ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Cambridge British Law Centre oraz jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym i rynków kapitałowych. Dołączył do XTB w 2007 roku. Wcześniej współpracował z międzynarodową kancelarią prawną z siedzibą w Warszawie. Pan Frańczak odgrywał istotną rolę w budowaniu zagranicznej obecności firmy, wspierając otwarcie 9 zagranicznych oddziałów oraz współpracę z zagranicznymi partnerami. W XTB jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty prawne, compliance oraz nadzór nad rozwojem i działaniem grupy kapitałowej XTB. Nadzoruje również Departament Kontroli Ryzyka.

 Adam Goral      

dr Adam Góral
Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A.

Adam Góral jest założycielem i prezesem zarządu Asseco Poland, największej firmy informatycznej w Polsce oraz szóstego co do wielkości producenta oprogramowania w Europie. Stworzył i rozwinął grupę kapitałową, która jest obecna w 54 krajach, gdzie zatrudnia ponad 20 tys. osób.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979 1990 wykładowca filii UMCS w Rzeszowie. . W latach 1991 - 1993 zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Zwolennik patriotyzmu gospodarczego, który z dumą płaci podatki w Polsce i preferuje polskie produkty. Współzałożyciel Podkarpackiego Klubu Biznesu,  Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz  Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu. Członek Rady Polskich Inwestorów w Afryce i konsul honorowy Republiki Słowackiej.
Pełniąc funkcję prezesa zarządu Asseco Poland, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Asseco. 

 Pawe Hominski     Paweł Homiński

Członek Zarządu, Noble Funds TFI S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 21 lat na rynku kapitałowym.
Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych, a także tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Magnus w Krakowie, później pracował dla funduszu East Capital Beteiligungen AG, a następnie od 1999 roku w PTE DOM S.A., gdzie zarządzał portfelem akcji funduszu. Z Noble Funds TFI S.A. związany od początku działalności, początkowo jako zarządzający, później Dyrektor Zarządzania Funduszami, a od 2012 roku – członek zarządu tej instytucji.

 Maciej Jacenko     Maciej Jacenko

Head of Equity Capital Markets, HAITONG Bank S.A. Oddział w Polsce

Maciej Jacenko jest Dyrektorem Wykonawczym odpowiedzialnym za Rynki Kapitałowe Akcji (Equity Capital Markets) w banku inwestycyjnym Haitong w Polsce.
Maciej Jacenko posiada ponad 16-letnie doświadczenie na rynku finansowym zdobyte w obszarach M&A / corporate finance (Arthur Andersen), private equity (AIG Capital Partners) oraz bankowości inwestycyjnej (Banco Espirito Santo de Investimento / Haitong).
Maciej Jacenko jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych.

Artur Iwanski    

Artur Iwański
Dyrektor Biura Analiz Rynkowych, Dom Maklerski PKO BP

Artur Iwański ma ponad 10 letnie doświadczenie w wycenie spółek i w zarządzaniu zespołem analiz w regionie CEE. Poprzednio dyrektor analiz odpowiedzialny za Polskę w Erste Securities (do 2011). Ekspercka wiedza z sektora wydobywczego. Uczestniczył w wielu transakcjach ECM (IPO, SPO).
Doświadczenie w wystąpieniach telewizyjnych, radiowych, prasowych i panelowych.
Od sierpnia 2014 członek komitetu indeksów giełdowych przy GPW SA.Krzysztof Jajuga    

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prezes Zarządu, CFA Society Poland

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Piotr Kozowski    

Piotr Kozłowski

Członek Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Dyrektor Zarządzający, Dom Maklerski Banku Pekao; Członek Rady Izby Domów Maklerskich

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Executive MBA organizowanego przez University of Illinois przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Z polskim sektorem finansowym związany od ponad 20 lat, m.in. poprzez Bank Zachodni S.A., Bank Współpracy Europejskiej S.A. oraz Bank Pekao S.A., w którym od 1996 roku sprawuje funkcje zarządcze w istotnych obszarach działalności Banku.
Karierę w Banku Pekao SA rozpoczął od kierowania Departamentem Bankowości Przedsiębiorstw (1998), Departamentem Rozwoju i Analiz (1998-2000) oraz Wydziału Wsparcia i Budżetowania w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej (2000-2001). Następnie w Pionie Bankowości Indywidualnej nadzorował Departament Controllingu i Planowania oraz Biuro Rozwoju Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych (2001-2004). W ramach rozwoju kluczowych obszarów działalności Banku realizował strategię sprzedażową na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży (2004-2008). Od stycznie 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego obszarem brokerskim w Banku Pekao S.A., a od listopada również Członka Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., gdzie nadzoruje Pion Finansów operacji oraz IT. Aktywnie angażuje się w rozwój polskiego rynku kapitałowego jako Członek Rady Nadzorczej BondSpot S.A. oraz Członek Rady Izby Domów Maklerskich.

 Zbigniew Krysiak1     dr hab. Zbigniew Krysiak

Szkoła Główna Handlowa


Dr hab. Zbigniew Krysiak pracuje w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie
Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej.

Jest wykładowcą przedmiotów z zakresu finansów, bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem. Jest profesorem wizytującym na Northeastern Illinois University w Chicago oraz profesorem wizytującym na Pepperdine University w Los Angeles.

Jest autorem ponad 120 publikacji oraz ponad 70 recenzji naukowych. Northeastern Illinois University nadał mu status Research Fellow za osiągnięcia w pracach badawczych i naukowych prowadzonych z kadrą naukową amerykańskich uczelni. Jest członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji w obszarze finansów.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej, głównie w sektorze finansowym, pełniąc między innymi następujące funkcje: członka Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, p.o. Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP, Wiceprezesa AIG Bank Polska, Wiceprezesa Inteligo Bank, członka rady nadzorczej TU Europa,

Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group(MFEG)  przy Komisji Europejskiej. Był przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP. Jest przewodniczącym Rady Programowej Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem przez Prezydanta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwoju sektora bankowego w Polsce. Jest członkiem Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Watościowych. 

Jacek Kubas duze    

Jacek Kubas
Doradca Prezesa, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Jacek Kubas jest Pryncypałem w zespole ds. Rozwoju Waluty Lokalnej i Rynków Kapitałowych (”LC2” – Local Currency and Capital Market Developement) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie.
Jacek zajmuje się rynkami kapitałowymi: derivatives, covered bonds, securitisation and market infrastructure (i) doradzając krajom członkowskim EBOR-u (Wspólnota Niepodległych Państw – CIS, Turcja & Afryka Północna) w sprawie reform; oraz (ii) transakcjami mających wpływ na rozwój lokalnych rynków kapitałowych. Jacek jest przewodniczącym Grupy Roboczej International Swaps and Derivatives Association (ISDA) zajmującej się Rosją. W trakcie swojej pracy w EBORze Jacek był również doradcą Prezesa Banku, zajmując się projektami bankowymi EBOR-u, strategia oraz rozwojem biznesu Banku.  Jacek jest współtwórcą SEE Link, platformy łączącej giełdy papierów wartościowych na Bałkanach: http://www.see-link.net/ . Jacek pracował miedzy innymi nad takimi projektami jak tworzenie rynku derywatów w Armenii, Gruzji, Ukrainie i Maroku czy listów zastawnych w Polsce, Rumunii i Chorwacji.
Zanim dołączył do EBOR-u, Jacek pracował w departamencie regulacji i prawa finansowego w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie gdzie zajmował się prawnymi aspektami instrumentów polityki pieniężnej oraz aktywami zabezpieczeń dla operacji kredytowych Eurosystem-u; Jacek swoją karierę rozpoczął w Warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy LLP.
Jacek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał również tytuł magistra z prawa finansowego (LL.M.) z Chicago Kent College of Law oraz ukończył studia podyplomowe z handlu międzynarodowego w Europejskim Instytucie w Turynie, we Włoszech. Jacek skończył również kursy z ‘banking-u’ na wiodących niemieckich uniwersytetach. Jacek jest adwokatem uprawnionym do wykonywania zawodu w Stanie Nowy Jork, członkiem New York State Bar Association oraz American Bar Association.  Jacek publikuje artykuły związane z rozwojem lokalnych rynków kapitałowych.

Pawel Kuskowski    

Paweł Kuskowski

Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Compliance Polska


Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.

Ma doświadczenie w pracy m.in. w The Royal Bank of Scotland, gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.

Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoin), w szczególności w aspekcie Compliance i AML.

Pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska. Jest członkiem Komitetu Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz członkiem rady doradczej przy International Compliance Association.

 Jerzy Kwiecinski     dr Jerzy Kwieciński

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

20 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Członek Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego.
W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. do listopada 2015 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego.
Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał stopień doktora nauk technicznych.  W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.
W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Ireneusz Lazor     Ireneusz Łazor

Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Odpowiada za realizację strategii rozwoju Towarowej Giełdy Energii S.A. 
W ramach Grupy Kapitałowej GPW S.A. Od dwóch kadencji pełni funkcję członka zarządu EUROPEX (Association of European Energy Exchanges) - organizacji zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie.
Absolwent  Politechniki Krakowskiej. Ukończył również Studia Bankowości Inwestycyjnej na Guildhall University w Londynie, a także  Podyplomowe Studia Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dyrektorów Finansowych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Od 1991 roku związany jest z rynkiem kapitałowym, pracował w bankach PKO BP i PEKAO S.A. W latach 1995 - 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. Od 2008 r. do lipca 2012 r. był Prezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Od 5 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

 Ewa Malyszko     Ewa Małyszko

Prezes Zarządu, PKO BP Bankowy PTE S.A.

Z wykształcenia ekonomista, ukończyła również m.in. prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie.
Od grudnia 2011 r. jest Prezesem Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.
Wcześniej zajmowała m.in. stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM TFI S.A., odpowiedzialnego za finanse i działalność operacyjną. W latach 1998-2009 była związana z SEB TFI S.A. (pierwotnie ABB TFP S.A.) najpierw jako Wiceprezes, a od 2001 roku jako Prezes Zarządu. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w  Skarbiec Towarzystwie Funduszy Powierniczych S.A - począwszy od fazy projektowej aż do stanowiska Dyrektora Księgowości i Administracji Funduszy, w OFI Sp. z o.o. na stanowisku Głównego Menadżera Departamentu Operacyjnego oraz w Financial Services. Sp. z o.o., kierując Zespołem Nabyć i Umorzeń. Obecnie posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu nowych organizacji z sektora finansowego oraz w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz w zarządzaniu finansami osobistymi i edukacją w tym obszarze – przez wiele lat prowadziła własną firmę doradztwa finansowego, tworzącą m.in. programy edukacyjne z zakresu finansów osobistych. Jest Członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA.

 Waldemar Markiewicz     Waldemar Markiewicz

Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
Prezes Zarządu, DB Securities S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Kierował szeregiem projektów w zakresie pozyskiwania kapitału przez firmy na publicznym rynku kapitałowym, sprzedaży pakietów akcji i publicznych wezwań na sprzedaż akcji, doradzał  Ministerstwu Skarbu Państwa w zakresie sprzedaży firm.
Od 1999 roku jest Prezesem Zarządu domu maklerskiego DB Securities. Główny założyciel prywatnego domu maklerskiego Pro-Capital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od 1995 roku. W latach 1993-1994 był Dyrektorem Corporate Finance w Pro-Invest International  sp. z o.o. gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów.
W latach 1992-1993 pracował w Scotia Bank w Toronto, a od 1989 do 1992 roku w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Montrealu. W 1991 roku uzyskał uprawnienia w zakresie doradztwa i pośrednictwa w publicznym obrocie papierami wartościowym w Kanadzie.
W latach 2001-2002  jako przedstawiciel domów maklerskich, był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i z ramienia Rady Giełdy brał udział wraz z Boston Consulting Group w pracach nad strategią rozwoju Giełdy.
Od sierpnia 2012 roku Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011-2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010.
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii

Jan Mazur    

Jan Mazur
Główny Specjalista, Dział Rozwoju Systemów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Od 1992 roku makler papierów wartościowych (lic.198). Od 1996 roku specjalista ds. ewidencji p.w. (lic. 87/96). W latach 1992–1999 pracował jako makler p.w. w Dolnośląskim Domu Maklerskim oraz w Domu Maklerskim BMT. W latach 2000–2002 pracował w Dziale Powierniczym Banku BPH w Krakowie na stanowisku maklera i specjalisty ds. rozliczania transakcji. W latach 2002–2004 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami Funduszu w PTE Kredyt Banku. Od 2005 roku pracuje na GPW w Warszawie, m.in. w Dziale Analiz i Strategii a obecnie w Dziale Rozwoju Systemów Obrotu. Brał aktywny udział w implementacji nowego systemu transakcyjnego UTP oraz jest współautorem Regulaminu Giełdy oraz SZOG w zakresie przepisów regulujących organizację obrotu na Giełdzie.
Obecnie jest pełni funkcję Project Managera projektu implementacji Dyrektywy MiFID II/MiFIR na GPW.
W latach 1995-1996 prowadził wykłady z ewidencji p.w. na kursach maklerskich.
W latach 2007-2008 prowadził szkolenia w EAFP (Europejska Akademia Planowania Finansowego) dla doradców finansowych z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, w tym z funkcjonowania Giełdy.
W latach 2010-2013 przeprowadził wiele szkoleń specjalistycznych dla maklerów giełdowych i maklerów nadzorujących na temat nowych funkcjonalności w implementowanym systemie UTP.

Andrzej Mikosz duze    

Andrzej Mikosz
Partner, K&L Gates LPP

Andrzej Mikosz jest partnerem w warszawskim biurze K&L Gates. Jego praktyka koncentruje się na obsłudze transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzjach i przejęciach. Andrzej Mikosz jest również uznanym specjalistą w sprawach władztwa korporacyjnego (corporate governance).
Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Andrzej Mikosz pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa, którego kompetencje w Polsce obejmują prywatyzację i zarządzanie aktywami państwowymi. Wcześniej pracował w warszawskich biurach innych znanych międzynarodowych kancelarii prawnych. W latach 1998-2000 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz specjalnym doradcą Ministra Rolnictwa, odpowiedzialnym za strategię prywatyzacji przemysłu cukrowniczego, rozwój giełd towarowych oraz reformę systemu przechowywania i finansowania artykułów rolnych.

Wojciech Nagel    

dr Wojciech Nagel
Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wojciech NAGEL jest doktorem nauk ekonomicznych (2001, UEK), absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Compliance Officer (Manager) GPW w Warszawie S.A. (od 2014). Wykładowca akademicki w Collegium Civitas, w latach 2002-2014 adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbył staż rządu japońskiego (JICA) w zakresie Business Management (1992). Absolwent kursu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2014).
W latach 2012-2013 prezes IGTE, w okresie 2010-2012 wiceprezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego. Pełnił funkcję doradcy Przewodniczącego KNF (2008-2009) a w latach 2006-2008 - Eksperta koordynującego w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.  W latach 1999-2003, wiceprezes Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Członek Rady Nadzorczej ZUS II, III i IV kadencji. Był m.in. doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej (1992), doradcą Zarządu Drugiego NFI (1996-1997) oraz doradcą Prezesa Agencji Prywatyzacji (1999-2001).
Członek Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (2015). Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe". Sekretarz Naukowy kwartalnika „Ubezpieczenia w Rolnictwie”.
Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, PSUS i PTPS. Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska (2015). Laureat nagrody indywidualnej SCP za 2014 r. w kategorii – „Nowe Idee, Rozwój Rynku”. Wyróżniony m.in. Odznaką Honorową ZRP (2014) oraz Odznaką Honorową Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Primus In Agenda” (2015).

Krzysztof Nowak    

Krzysztof Nowak
Partner, Mercer Polska Sp. z o.o.

Krzysztof Nowak jest członkiem Zarządu oraz konsultantem w Mercer Polska. Pełni też funkcję szefa Polskiego biura Mercer. Firma zatrudnia obecnie w Polsce blisko 500 pracowników, w tym ok. 40 osobowy zespół konsultantów. W Mercer bezpośrednio odpowiada za pion doradztwa związanego ze świadczeniami pracowniczymi, w tym doradztwa emerytalnego i ubezpieczeniowego, w których się specjalizuje.
W Mercer zatrudniony od października 1999. Bezpośrednio realizuje projekty z zakresu doradztwa emerytalnego dla firm i instytucji finansowych oraz organów administracji państwowej. Wśród firm, dla których realizował projekty znajdują się największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, w tym m.in.: Kompania Piwowarska, Nestle, Novartis, Phillip Morris, Mars, Elektrim, Stomil Olsztyn, Unilever.
W latach 1990 – 1995 związany był bezpośrednio z polskim rynkiem giełdowym , m.in. jako dyrektor Biura Maklerskiego BZ WBK.
Od 1991 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od kilku lat felietonista Rzeczpospolitej (internetowe wydawnictwo poświęcone zagadnieniom emerytalnym). Autor szeregu artykułów dot. rynku kapitałowego, podręcznika akademickiego ("Inwestycje Kapitałowe") oraz krótkiego przewodnika po "reformie emerytalnej oraz zasadach funkcjonowania OFE" (ta ostatnia książka wydana w 1999 roku).
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W roku 1991 zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz otrzymał licencję maklerską (nr. 41). W 1997 zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego.

Szymon Ozog2    

Szymon Ożóg
Managing Director, HAITONG Bank S.A., Oddział w Polsce

Szymon Ożóg jest Dyrektorem Biura Maklerskiego w warszawskim oddziale Haitong Bank S.A. Nadzoruje Departament Analiz oraz Departament Sales and Trading. Posiada bogate doświadczenie zdobyte na polskim rynku kapitałowym, zarówno na sell side oraz buy side. W latach 2010-2012 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Analiz w BESI Polska (obecnie Haitong Bank) pracując jednocześnie jako analityk sektora finansowego i współpracując z krajowymi oraz zagranicznymi inwestorami. W latach 2004-2010 był zatrudniony kolejno na stanowisku analityka, zarządzającego oraz starszego zarządzającego portfelem akcji w Nationale-Nederlanden PTE.  W latach 2000-2004 pracował w firmach zarządzających narodowymi funduszami inwestycyjnymi Trinity Management oraz PZU NFI Management pełniąc funkcję dyrektora inwestycyjnego oraz zasiadając w radach nadzorczych firm portfelowych.
Szymon Ożóg jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 159), licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA.

Slawomir Panasiuk    

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP

Absolwent Wydziału Cybernetyki o specjalności eksploatacja systemów komputerowych, podyplomowych studiów z Informatyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL.
Z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. związany jest od 1999 roku. W roku 2006 został powołany w skład Zarządu KDPW S.A.
Uczestniczył we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez Krajowy Depozyt. Kierował procesem wdrożenia systemu depozytowo - rozliczeniowego kdpw_stream.
Nadzorował również wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Koordynował  działania z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego, w tym doskonalenie modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Ponadto nadzorował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji zgodnej z  międzynarodowymi normami. Przygotowywał także wdrożenie nowego systemu wymiany danych z domami maklerskimi  - ESDI oraz brał udział w projekcie budowy systemu kontrolingu w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące kosztów utrzymania i rozwoju IT.
Od 30 lipca 2009 roku jest wiceprezesem Zarządu odpowiadając za obszar operacyjny, technologiczny oraz bezpieczeństwo korporacyjne.
Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Centrum Giełdowe S.A.” oraz jest Przewodniczącym Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

Filip Paszke    

Filip Paszke
Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Absolwent  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing.
W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym a następnie Domem Maklerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej. Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.
Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej brał udział w ponad 60 transakcjach na polskim rynku kapitałowym.
Od 1 października 2014 roku Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

 Konrad Raczkowski duze1     prof. dr hab. Konrad Raczkowski

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2012 r. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Ekonomicznym. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.
Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 pracownik resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest  członkiem zwyczajnym British Academy of Management. Autor ok. stu publikacji naukowych z zakresu finansów, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu.
W wolnym czasie trenuje Taekwon-do, jest posiadaczem stopnia mistrzowskiego IV dan.

 Andrzej Rzoca     dr hab. Andrzej Rzońca

Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz Warsaw Executive MBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota.

Odbył staż naukowy w Research Division w Europejskim Banku Centralnym. Był konsultantem w Poverty Reduction and Economic Management, Europe and Central Asia Vice Presidency w Banku Światowym w Waszyngtonie.

Wykładowca w SGH związany z Katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych. Prowadził zajęcia w programie CEMBA, stworzonym przez SGH i University of Quebec at Montreal.

W latach 2010-2016 członek Rady Polityki Pieniężnej. Wcześniej m.in. doradca Prezesa NBP, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), współpracownik Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE), gdzie brał udział w pracach grupy doradczej rządu Gruzji, główny ekonomista TFI Altus, przewodniczący Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego oraz członek Rady Nadzorczej NFI Progress.

Autor lub współautor wielu książek i artykułów naukowych z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej, wzrostu gospodarczego oraz rynku pracy.

Laureat nagrody Fundacji Kronenberga, najbardziej prestiżowego wyróżnienia dla polskich ekonomistów, oraz nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
Witold Slowik    

Witold Słowik

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Odpowiada za realizację programów infrastrukturalnych, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020 oraz instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Koordynuje ponadto współpracę z inicjatywą JASPERS i nadzoruje realizację zadań dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Od 2013 r. sprawował funkcję pełnomocnika Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. ds. budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego województwa podkarpackiego w podrzeszowskiej Jasionce – projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wcześniej, jako ekspert Departamentu Kontrolingu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiadał za kontrolę wydatków administracyjno-logistycznych banku. Od września 2006 r. do października 2011 r. był prezesem zarządu Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie.

W latach 2002-2006, jako dyrektor Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej (późniejszego Biura Funduszy Europejskich) w Urzędzie m.st. Warszawy, koordynował prace związane z pozyskaniem dla Warszawy łącznie przeszło 2 miliardów zł z funduszy unijnych. Doprowadził też do stworzenia i uchwalenia przez Radę Miasta „Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku”. Reprezentował też Unię Metropolii Polskich w komitecie tworzącym Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a ponadto był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektora Oddziału Prumerica Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. W latach 1994-1999 pracował w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW): od roku 1995 jako Dyrektor Generalny, a następnie jako Dyrektor Działu Administracyjno-Finansowego. Sprawował również funkcję przewodniczącego rad nadzorczych spółek: Centrum Giełdowe S.A., Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o., Złote Tarasy Sp. z o.o.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Uczestniczył też w wielu kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów.
 Piotr Sobkow    

Piotr Sobków

Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Piotr Sobków jest związany z rynkiem kapitałowym od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), gdzie jako starszy radca zajmował się finansami i kontrolą biur maklerskich. W latach 1995-1997 pracował jako Inspektor Nadzoru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 1997-1999 był zatrudniony jako Inspektor Nadzoru i Dyrektor Middle Office w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Inspektora Nadzoru i Członka Komitetu Inwestycyjnego w PKO/Handlowy PTE S.A. W latach 2006-2010 pracował w Erste Securities Polska S.A. jako Inspektor Nadzoru, Compliance Officer, Risk Manager, pełnił też funkcję Prokurenta. Od listopada 2010 roku do lipca 2013 roku związany z Grupą OPERA, jako Dyrektor Departamentów Nadzoru -Inspektor Nadzoru w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., OPERA - Kwiatkowski i Wspólnicy SKA oraz OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Pełnił funkcję Członka Zarządu IDM od dnia 1 października 2013 roku

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Łączności w Żylinie (Słowacja) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1782. 
 Kamil Sobolewski
    Kamil Sobolewski

Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem Dłużnym, Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł FRM i jest członkiem Global Association of Risk Professionals. Ma 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami w kraju i za granicą, w tym od ponad 6 lat współzarządza największym funduszem w kraju. Pracował także w dużych przedsiębiorstwach niefinansowych, nadzorował spółki niepubliczne, wykładał na studiach podyplomowych. Zainteresowania naukowe: globalne nierównowagi gospodarcze, systemy emerytalne, pieniądz i polityka pieniężna. Żonaty, ojciec 2 dzieci, lubi kolarstwo górskie i podróże.

 Zdzislaw Sokal     Zdzisław Sokal

Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego

Zdzisław Sokal, ur. w 1958 r. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnej SGH). W latach 1990-1992 był współwłaścicielem firmy handlowej. W latach 1992-1994 współpracownik firmy konsultingowej Effect Sp. z o.o. W 1994 r. zajął się zagadnieniami związanymi z bankowością i rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA, gdzie w Departamencie Kredytów Wydzielonych zajmował się restrukturyzacją kredytów. W latach 1994-1996 pełnił funkcję dyrektora finansowego i szefa Biura Analiz i Konsultingu w spółce celowej Kredyt Banku SA – Bankowy Dom Handlowy Sp. z o.o. Przez kolejne dwa lata był prezesem Zarządu Prospector Sp. z o.o., jednego z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce.

W latach 1997-1998 pełnił funkcję prezesa Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o., gdzie tworzył programy szkoleniowe dla banków, firm ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw.

Przez kolejne 4 lata był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o.

W latach 2002-2004 pełnił funkcję członka zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA, gdzie zajmował się przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę prawa handlowego oraz restrukturyzacją organizacyjną i finansową. W latach 2004-2006 był prezesem zarządu SKK Finanse Sp. z o.o. Od stycznia 2006 r. do marca 2007 r. pracował w PKO BP SA, początkowo jako doradca prezesa, a od 1 lipca 2006 r. jako Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rachunkowości i Rozliczeń, Ryzyka i Windykacji. Od 2004 r. do 2007 r. był członkiem Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA. W latach 2006-2007 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Kredobank SA Ukraina.

W latach 2007-2013 członek zarządu NBP odpowiedzialny za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania”. Pełnomocnik Prezesa NBP do spraw etyki. Kierował procesem wydzielenia Nadzoru Bankowego z NBP i przeniesienia go do KNF. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Przedstawiciel NBP w Central Bank Governors Club of the Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries. Członek Rady Nadzorczej International Bank for Economic Co-operation w Moskwie.

Obecnie prezes SKK Finanse i niezależny konsultant. Wykładowca i doktor honoris causaBanking Universyty of Kyiv.
Andrzej Soldek duze    

Andrzej Sołdek
Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Zarządzania Strategicznego International Institute for Managment Development w Lozannie. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu, oraz Dyrektora Finansowego w Zurich PTE. Wcześniej był Dyrektorem Inwestycyjnym i Członkiem Zarządu w ING BSK Asset Managment, doradcą inwestycyjnym w Banku Śląskim i maklerem w Domu Maklerskim Banku Śląskiego. Posiada licencję  maklera papierów wartościowych, oraz doradcy inwestycyjnego. Jest członkiem CFA Institue z tytułem Chartered Financial Analyst (CFA). Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 24 lat. Uczestnik szkoleń inwestycyjnych organizowanych między innymi przez Harvard Business School, CFA Institute, Yale SOM, EDHEC-Risk Institute. Prelegent na licznych konferencjach i seminariach. Autor publikacji naukowych o systemie emerytalnym i rynku kapitałowym. 

Iwona Sroka    

dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych.
Od wielu lat związana z rynkiem finansowym w Polsce. W latach 2001-2009 Doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Wcześniej konsultant w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.
Od 2009 r. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, odpowiedzialna m.in. za wdrożenie nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego (kdpw_stream), uruchomienie repozytorium transakcji w KDPW (KDPW_TR), które jako jedno z 4 pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w ESMA, rozwój usług Agencji Numerującej w KDPW (kody ISIN, CFI, FISN i LEI).
Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r. Prezes Zarządu tej instytucji. W kwietniu 2014 r., jako trzeci centralny kontrpartner w UE, KDPW_CCP uzyskała unijną autoryzację.
Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnicząca Platformy Finansowej działającej w ramach tej organizacji. W październiku 2015 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Rady Dialogu Społecznego.
Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP.  
Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wiceprezes Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi, Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Polski Kongres Gospodarczy.
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztof Urbanowicz duze    

Krzysztof Urbanowicz
Wiceprezes Zarządu, COMP S.A.

Od 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie COMP S.A. oraz zarządza Pionem Retailowym Grupy Kapitałowej COMP. Dodatkowo zajmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Micra Metripond KFT na Węgrzech oraz ELZAB SOFT Sp. z o.o. Wcześniej w latach 2010 – 2015 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. W 2015 r. kierowana przez niego firma zdobyła tytuł giełdowej spółki roku osiągając wzrost kursu akcji na GPW o 1600% w ciągu trzech lat. Elzab S.A. otrzymała również wiele nagród m.in.: „Teraz Polska”, „Red Dot Award”, „Byki i Niedźwiedzie”, „Dobry wzór”, „Fair Play”.
Krzysztof Urbanowicz zajmował również stanowiska:

  • Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego UNIPETROL S.A. w Pradze
  •  Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o.
  • Dyrektora Zarządzającego w Ursa Nordic AB w Sztokholmie
  • Dyrektora Zarządzającego Ursa CEE, nadzorującego 7 spółek w 11 krajach
  • Dyrektora Zarządzającego ds. likwidacji szkód w PZU S.A.
  • Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego VOLVO Auto Polska Sp. z o.o.
  • Senior Management Consultant w SHELL International Petroleum Company w Wielkiej Brytanii
  • Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Shell Gas Polska
Absolwent Politechniki Warszawskiej na Kierunku Inżynierii Lądowej, Uniwersytetu Warszawskiego na Kierunku Zarządzania i Marketingu oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na specjalizacji Zarządzanie Biznesem (MBA). Dodatkowo uzyskał stopień MBA na University od Illinois w Urbana-Champaign. Jest również absolwentem AMP University of Navarra IESE Business School. Ukończył wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym zaawansowane programy managerskie na uniwersytetach Insead i St.Gallen.
Robert Wachala    

Robert Wąchała
Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych SGH w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista w swojej dziedzinie, od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2001–2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później dyrektora Departamentu Informacji i Analiz KPWiG. Od 2007 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe oraz ich akcjonariuszy a także za wykrywanie przestępstw manipulacji oraz ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych. Wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-obecnie) oraz działającego przy GPW Komitetu ds. rynku papierów udziałowych (2012-obecnie). Posiada wieloletnie doświadczenie jako prelegent z zakresu regulacji polskiego rynku papierów wartościowych.

Konrad Wilczak duze    

Konrad Wilczak
Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Konrad Wilczak zajmuje stanowisko Principal Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Warszawie. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego z dziedziny finansowania strukturalnego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance. Zanim dołączył do EBOiR, pracował wcześniej w firmach doradczych Deloitte i Ernst&Young, a następnie w Departamencie Rynków Kapitałowych w BZ WBK.
W EBOiR, Konrad jest przede wszystkim odpowiedzialny za strukturyzowanie transakcji dłużnych, przeprowadzanie inwestycji kapitałowych oraz nadzór nad portfelem inwestycyjnym EBOiR w sektorze korporacyjnym w Polsce. Konrad zasiada również w komitecie doradczym jednego z funduszy EBOiR.
Konrad ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Bankowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył szereg szkoleń z zakresu inwestycji kapitałowych oraz structured finance.

Malgorzata Zaleska duze    

prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych Warszawie

Małgorzata Zaleska jest Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Dyrektorem Instytutu Bankowości SGH, Przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP, Członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, a także Redaktorem Naczelnym Czasopisma „Finanse”.
W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji, przede wszystkim z zakresu stabilności systemu finansowego, funkcjonowania banków centralnych, nadzorów nad rynkiem finansowym i systemów gwarantowania środków finansowych na rynku finansowym.
Była m.in.: Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000-2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), Członkiem International Relations Committee przy EBC (2009-2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015), Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015), Przewodniczącą Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014-2015).

Gzregorz Zawada    

Grzegorz Zawada
Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i programu MBA University of Minnesota; posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst.
Z polskim rynkiem kapitałowym związany jest od 1996 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, skąd przeszedł do działu doradztwa finansowego międzynarodowej firmy konsultingowej Deloitte.
W latach 2000-2007 pracował dla grupy Erste Banku jako analityk sektora bankowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Dyrektor Działu Analiz na Polskę, a od 2005 roku Członek Zarządu Erste Securities Polska.
W latach 2007-2011 pracował w londyńskim City jako dyrektor w departamentach analiz banków Nomura, RBS i HSBC, specjalizując się w analizowaniu sektora bankowego w regionie CEE (od Austrii po Rosję i Kazachstan).
Od 1 lutego do końca grudnia 2011 roku był Zastępcą Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego odpowiedzialnym za analizy rynkowe. Od stycznia 2012 r. do lipca 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
Przewodniczący Rady Nadzorczej BondSpot S.A., członek Rady Nadzorczej spółki Towarowa Giełda Energii S.A.

Podsumowanie XXII Konferencja IDM

Okladka podsumowanie XXII Konferencja IDM STRONA