Program konferencja Compliance

Program Konferencji

„Compliance w firmie inwestycyjnej”

9 października 2014r.

Hotel Gromada Warszawa Lotnisko

 Sala Szmaragd

 

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich.

10:15 – 11:00

PRÓBY REGULACJI FUNKCJI COMPLIANCE - DZIAŁANIA KNF I ŚRODOWISKA

Wykład wprowadzający: Paweł Kuskowski, Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Compliance Polska

11:00 – 12:15

ROLA COMPLIANCE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH – dyskusja panelowa

Paneliści:

·          Justyna Czekaj, Radca Prawny, Legality Sp. z o.o.

·          Jarosław H. Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, ProFuturity Sp. z o.o.

·          Anna Miernicka – Szulc, Chief Compliance Officer, Krajowy Depozyt Papierów  Wartościowych S.A.

·          Wojciech Nagel - CO, Przewodniczący Komitetu ds. Compliance GPW w  Warszawie  S.A.

·          Dorota Nowalińska, Naczelnik w Departamencie Firm Inwestycyjnych i  Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego

·          Papierów Wartościowych S.A.

·          Piotr Sobków, Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Moderator

Jacek Ziarno, Zastępca Redaktora Naczelnego, Nowy Przemysł

12:15 – 12:45

Przerwa lunchowa

12:45 – 13:30

POZYTYWNY COMPLIANCE

Justyna Czekaj, Radca Prawny, Legality Sp. z o.o.

13:30 – 14:15

OBOWIĄZKI DOMU MAKLERSKIEGO POLEGAJĄCE BADANIU PRZEZ COMPLIANCE W ŚWIETLE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ

Dariusz Malesa, Prezes Zarządu, ProFuturity Sp. z o.o.

14:15 – 14:30

Przerwa na kawę

14:30 – 15:30

NOWE WYZWANIA DLA INSPEKTORÓW NADZORU W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW DYREKTYWY MIFID II I MIFIR

Mariusz Więckowski, Partner Zarządzający, Areto Sp. z o.o. Sp. k.

15:30 – 16:00

Podsumowanie konferencji

Piotr Sobków, Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

16:00 – 17:00

Obiad