Skład Rady

 1. Jerzy Witold Pietrewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 2. Wojciech Kowalczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
 3. Małgorzata Zaleska - Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski
 4. Paweł Tamborski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 5. Grzegorz Zawada – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 6. Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 7. prof. dr hab. Leszek Pawłowicz - Dyrektor Zarządzający, Gdańska Akademia Bankowa
 8. Jacek Fotek – Prezes Zarządu, BondSpot S.A.
 9. Jerzy Jan Jóźkowiak – Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A.
 10. Aleksander Grad – Wiceprezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.
 11. Jacek Socha – Partner, PwC Polska Sp. z o.o.
 12. Marek Michałowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Budimex S.A.
 13. Andrzej Foltyn – Partner, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.
 14. Grzegorz Hajdarowicz - Właściciel, GREMI Group
 15. Marek Słomski – Prezes Zarządu, ING Securities S.A.
 16. Wojciech Rutkowski – Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
 17. Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 18. Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securitites Polska S.A.
 19. Filip Paszke – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski PKO BP S.A.
 20. Piotr Kozłowski – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski Pekao
 21. Mariusz Bieńkowski – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie BPH S.A.
 22. Szymon Ożóg - Dyrektor Biura Maklerskiego, BESI Grupo Novo Banco.
 23. Jakub Malý – Prezes Zarządu, X-Trade Brokers S.A.

 

Rekomendacje XXI Konferencji IDM

Podsumowanie i Rekomendacje okladka XXI Konf IDM male