Standard wzorców umownych stosowanych w domach maklerskich

 

Izba Domów Maklerskich wraz z Urzedem Ochrony Konkurencji i Konsumetów opracowała Standard wzorców umownych stosowanych w domach maklerskich, który został przyjety Uchwałą 71/IV Zarządu Izby Domów Maklerskich w dniu 13 lipca 2006r.

Pobierz: Standard