Szkolenia

Logo szkolenia

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy


zapraszają na szkolenie


KOMUNIKATY  MARKETINGOWE  FIRMY  INWESTYCYJNEJ


które odbędzie się

4 października 2023 r. w godz. 13:30 - 16:00

 

ZAKRES   TEMATYCZNY

 

 • Ogólne zasady przekazu marketingowego firmy inwestycyjnej – MIFID II fair, clear and not misleading principle;
 • Podmiot przygotowujący przekaz marketingowy – firma inwestycyjna, agent firmy inwestycyjnej, podmiot inny niż agent (art. 79 ust. 2b u.o.i.f.);
 • Zasada równowagi korzyści i ryzyka;
 • Przedmiot przekazu marketingowego – usługi maklerskie, instrumenty finansowe;
 • Szczególne zasady obowiązujące dla instrumentów OTC;
 • Zasady dotyczące udziału firmy inwestycyjnej w obrocie kryptoaktywami – uwagi na gruncie MiCA;
 • Znaczenie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla przekazu marketingowego firmy inwestycyjnej;
 • Przekaz marketingowy a zarządzanie produktowe;
 • Obecność firmy inwestycyjnej w mediach społecznościowych;
 • Odpowiedzialność firmy inwestycyjnej za publikowane treści;
 • Międzynarodowe aspekty marketingu firmy inwestycyjnej – passporting, działalność w państwach trzecich, pojęcie „własnej inicjatywy klienta”;
 • Konkurencja z podmiotami nieregulowanymi – jak podkreślić zalety legalnej działalności?
 • Przekaz firm inwestycyjnych a zaufanie do rynku kapitałowego – uwagi podsumowujące;
 • Retail Investment Stratety (RIS) – zmiany w zakresie treści i formy przekazów marketingowych.

 

PROWADZĄCY  SZKOLENIE

 Katarzyna Majer Gbska mail2

Katarzyna Majer-Gębska
Adwokat, Koordynator Działu Prawa Rynku Kapitałowego
Sadkowski i Wspólnicy

  

 Mikolaj Gorny

Mikołaj Górny
 Prawnik, Dział Prawa Rynku Kapitałowego
Sadkowski i Wspólnicy

   

KOSZT  UDZIAŁU 

Early Birds do 28 września 2023 r.

 • 550 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 29 września 2023 r.

 • 700 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

 

PŁATNOŚĆ

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej po zakończeniu szkolenia na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym z terminem płatności 7 dni.


ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.htmlREJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 4 październiaka 2022 r.PARTNER SZKOLENIA

Sadkowski

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa

 

Cena Early Birds do 28 września 2023 r.

 • 550 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 29 września 2023 r.

 • 700 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Cena uwzględnia udział w dwóch częściach szkolenia. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Płatność za udział w Szkoleniu

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu szkolenia z terminem płatności 7 dni.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 3 października 2023 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie wraz z danymi technicznymi dot. udziału w szkoleniu.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w szkoleniu. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. 602 863 444.

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Szkoleniu IDM (dalej „Szkolenie”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Szkoleniu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Szkolenia;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Szkolenia, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms