Materiały edukacyjne

DEKALOG ŚWIADOMEGO INWESTORA

Izba Domów Maklerskich przygotowała listę wskazówek – na co zwrócić szczególną uwagę, żeby nie dać się oszukać nieuczciwej firmie inwestycyjnej.

Dekalog inwestora

STANDARDY W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK KOMUNIKACJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA RYNKU OTC INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

 

Domy maklerskie zrzeszone w IDM są świadome jakie znaczenie dla ochrony interesów klientów ma przekazywanie rzetelnych informacji o produktach dostępnych na rynku finansowym. W trosce o ochronę polskich inwestorów przed nieuczciwymi praktykami na rynku forex przyjeły „STANDARDY W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK KOMUNIKACJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA RYNKU OTC”. Wprowadzenie kodeksu ma na celu edukację klientów na temat tego, jakich standardów oczekiwać od firm inwestycyjnych oferujących usługi na krajowym rynku.

 

Przyjęte przez Izbę Standardy określają, w jaki sposób należy przedstawiać komunikaty o ryzyku inwestycyjnym, tak aby były one zrozumiałe. Zwracają także uwagę na umieszenie komunikatów w widocznym miejscu na stronie internetowej, wykorzystanie odpowiedniej wielkości i koloru czcionki oraz przeznaczenie określonej powierzchni reklamowej na zamieszczenie komunikatu o ryzyku (minimum 15%).

 

Dodatkowo przy formułowaniu przekazów marketingowych domy maklerskie dostosowują język przekazu, do określonego kanału komunikacji oraz jego adresatów. Dzięki temu używana w komunikatach terminologia branżowa jest adekwatna do zakładanej wiedzy potencjalnego odbiorcy.

 

Kodeks definiuje również warunki i zasady przyznawania przez domy maklerskie zachęt i bonusów dla swoich klientów.

W celu weryfikacji ich poprawności, komunikaty marketingowe podlegać będą autoryzacji w wewnętrznych działach compliance. Podczas autoryzacji sprawdzane będzie, czy komunikacja marketingowa jest rzetelna, zrozumiała i nie wprowadza w błąd potencjalnych adresatów. 

 

STANDARDY W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK KOMUNIKACJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA RYNKU OTC INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

 

Standardy zdjcie V1

 

 

Informator Izby Domów Maklerskich – Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych


Izba Domów Maklerskich opracowała pierwszy na polskim rynku OTC praktyczny przewodnik nt. bezpieczeństwa uczestników rynku inwestycyjnego w Polsce.


Materiał omawia podstawowe zasady bezpiecznego inwestowania, bazując na sześciu kluczowych elementach, które są szczegółowo opisane w poszczególnych rozdziałach Informatora. Te zasady to:

1.     Inwestując, pamiętaj o bezpieczeństwie swoich środków,

2.     Umowa – powinna być zawarta w języku polskim w formie tradycyjnej (papierowej) bądź elektronicznej,

3.     Inwestuj, korzystając z pośrednictwa wyłącznie bezpiecznych, licencjonowanych i nadzorowanych firm inwestycyjnych,

4.     Nie ma zysku bez ryzyka,

5.     Sprawdź, czy proponowana inwestycja jest dla Ciebie odpowiedna,

6.     Podchodź z dystansem do reklam i telefonów osób obiecujących złote góry.

 

Informator Izby Domów Maklerskich – Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych
informator
Pobierz PDF


Informator „Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych” uzyskał patronat Ministerstwa Finansów.

MF B1 1