Rada Domów Maklerskich

Prezydium Rady

Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A.
Radosław Olszewski – Z-ca Przewodniczącego Rady, Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.

Agnieszka Rostkowska – Z-ca Przewodniczącego Rady, Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.


Członkowie Rady

 

Filip Kaczmarzyk – Członek Zarządu, XTB S.A.

Bożena Kłopotowska – Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
Piotr Kozłowski – Doradca Zarządu, Bank Pekao S.A.

Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.

Wojciech Sieńczyk – Dyrektor Biura Maklerskiego, Santander Biuro Maklerskie
Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.