Rada Domów Maklerskich

Prezydium Rady

Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady, Wiceprezes Zarządu Erste Securities Polska S.A.

Agnieszka Rostkowska – Z-ca Przewodniczącego Rady, Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie Banku Handlowego
Radosław Olszewski – Z-ca Przewodniczącego Rady, Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.


Członkowie Rady

 

Filip Kaczmarzyk – Członek Zarządu, XTB S.A.

Daniel Lipnicki – Członek Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.

Maksymilian Skolik – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie mBanku

Wojciech Sieńczyk – Dyrektor Biura Maklerskiego, Santander Biuro Maklerskie

Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.

Marcin Wlazło – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie Pekao

Grzegorz Zawada – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego