Centrum Prasowe

Pierwszy na polskim rynku OTC praktyczny przewodnik nt. bezpieczeństwa jego uczestników

Izba Domów Maklerskich opracowała pierwszy na polskim rynku OTC praktyczny przewodnik nt. bezpieczeństwa uczestników rynku inwestycyjnego w Polsce. Materiał pt. Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych zawiera wiele wskazówek i porad na co zwracać uwagę przed rozpoczęciem inwestycji.

Izba skieruje Informator do konsultacji do innych podmiotów rynku finansowego, aby aktywnie inicjować działania, które przyczyniają się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Nieświadomi ryzyka polscy inwestorzy padali w ostatnich latach ofiarą nielegalnie działających podmiotów, często zlokalizowanych w egzotycznych krajach, oferujących produkty maklerskie. Stanowiło to istotny problem zarówno dla klientów, którzy nieświadomi ryzyka powierzali znaczne sumy pieniędzy podmiotom o wątpliwej reputacji, jak i dla bezpieczeństwa polskiego rynku finansowego. Materiał przygotowany przez Izbę omawia podstawowe zasady bezpiecznego inwestowania bazując na sześciu kluczowych elementach, które szczegółowo opisane są w poszczególnych rozdziałach Informatora.

 

IDM kontynuuje prace nad pozyskiwaniem kolejnych partnerów w zakresie edukacji uczestników rynku kapitałowego. Materiał został skierowany do konsultacji z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędem Rzecznika Finansowego. Wspólnym celem będzie ścisła współpraca na rzecz właściwej edukacji otoczenia rynkowego i ochrony klientów domów maklerskich. Ponadto w najbliższych tygodniach pod patronatem Izby – na XVII Konferencji IDM w Bukowinie oraz podczas Kongresu FxCuffs w Krakowie – odbędą się dyskusje m.in. jak działać, aby polski rynek finansowy mógł wspierać rozwój polskiej gospodarki i jak go kształtować, aby polski kapitał i rodzime instytucje, w tym domy maklerskie, mogły na nim efektywnie i bezpiecznie funkcjonować.

 

Pobierz Informator:
Plik pdf