Centrum Prasowe

Rekomendacje IDM w sprawie projektu zmiany ustawy o nadzorze finansowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów

W odniesieniu do ochrony krajowego klienta, Izba Domów Maklerskich widzi tożsamość interesów ustawodawcy i krajowej branży domów maklerskich świadczących usługi na rynku OTC. Jednak w ocenie Izby Domów Maklerskich projekt ustawy nie realizuje postulatu ochrony inwestorów detalicznych – zachęca polskich inwestorów do przeniesienia swoich inwestycji za granicę oraz pogarsza pozycję konkurencyjną polskich firm inwestycyjnych w stosunku do firm zagranicznych. Brak jest podobnie restrykcyjnych ograniczeń w innych krajach Unii Europejskiej. Zmienione przepisy nie będą miały zastosowania do zagranicznych podmiotów inwestycyjnych oraz są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Wobec tego Izba Domów Maklerskich postuluje o wypracowanie, w porozumieniu z krajową branżą forex, optymalnych rozwiązań w interesie klienta i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego. Konieczne jest wstrzymanie ostatecznych krajowych decyzji do decyzji ESMA – polskie rozwiązania powinny powstać w oparciu o finalne wytyczne ESMA.

 

 

PDF Zobacz: Pismo IDM do MF


PDFZobacz: IDM – zastrzeżenia do ustawy MF o nadzorze nad rynkiem finansowym