Centrum Prasowe

ZWZ IDM podsumowało działalność Izby w 2018 roku – informacja prasowa

 ZWZ IDM PODSUMOWAŁO KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI - 

WYZWANIA DLA BRANŻY DOMÓW I BIUR MAKLERSKICH W 2019 ROKU

 

18 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2018 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. Działając w interesie swoich członków oraz całego rynku, Izba aktywnie uczestniczyła w konsultacjach ponad 30 aktów prawnych w tym m.in. interwencji produktowej ESMA czy dyrektywy MIFID II. W br. Izba planuje dalej działać na rzecz rozwoju konkurencyjności branży maklerskiej, poprzez aktywne uczestnictwo w konsultacjach rządowego projektu strategii rozwoju rynku kapitałowego.

 

W 2018 roku Izba aktywnie uczestniczyła w konsultacjach ponad 30 aktów prawnych. W br. kontynuujemy działania na rzecz rozwoju krajowej branży domów maklerskich, która jest kluczowa dla wzrostu produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Istotnym aspektem naszej działalności pozostanie również współpraca z regulatorem i nadzorcą w celu zwiększania bezpieczeństwa inwestorów – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI IZBY W 2018 ROKU

 

W 2018 roku Izba współpracowała z organami administracji państwowej: m.in. Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami rynku m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Związkiem Banków Polskich. W ramach Izby aktywnie działało 8 grup roboczych, które wypracowały szereg propozycji rozwiązań, w tym m.in.: kodeks postępowania firm inwestycyjnych w zakresie ochrony danych osobowych klientów, uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

W 2018 roku Izba konsultowała ponad 30 aktów prawnych (projektów ustaw i rozporządzeń), w tym Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi implementującą do krajowego porządku prawnego pakiet MiFID II oraz krajowe akty wykonawcze czy wprowadzenie RODO. Izba brała udział w ok. 10 procesach konsultacji publicznych do zmian wprowadzanych do ustaw podatkowych. W drugiej połowie roku równolegle procedowanych było 6 projektów zmieniających przepisy w tych samych aktach prawnych tj. w PIT, CIT 

i ustawie o ordynacji podatkowej. Jednym z kluczowych tematów aktywności Izby była wprowadzona
w sierpniu 2018 roku interwencja produktowa ESMA. Izba wielokrotnie wskazywała jej negatywny wpływ na konkurencyjność polskich domów maklerskich w stosunku do zagranicznych podmiotów.

Tegoroczna konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej zgromadziła rekordową liczbę ponad 300 uczestników: przedstawicieli rządu, regulatora i instytucji rynku kapitałowego, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. Po raz kolejny wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy. Goście honorowi konferencji to dr Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Istotnym aspektem działalności Izby jest dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu kadry maklerskiej. W 2018 roku Izba zorganizowała 11 szkoleń i warsztatów z zakresu m.in.: MiFID II, AML, MiFIR, RODO, czy zmian w regulacjach podatkowych, w których udział wzięło 400 osób. Do dyspozycji członków są również dostępne szkolenia w zakresie MiFID II i RODO na platformie e-learningowej, z której skorzystało około 2000 pracowników firm inwestycyjnych.

WYZWANIA DLA BRANŻY MAKLERSKIEJ W 2019 ROKU

W br. IDM jest zaangażowana w prace nad strategią rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. W planach jest także utworzenie specjalistycznego sądu rynku kapitałowego. Celem IDM jest wypracowanie wspólnie z regulatorem i nadzorcą rozwiązań dobrych dla przyszłości krajowej branży domów i biur maklerskich, które są kluczowe dla zwiększania produktywności i innowacyjności polskiej gospodarki.

DEBATASąd rynku kapitałowego potrzeba wyspecjalizowanego organu państwowego dla zwiększenia ochrony uczestników rynku kapitałowego”

W czasie ZWZ IDM odbyła się debata dot. utworzenia sądu rynku kapitałowego. W debacie wzięli udział  m.in. przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Pani Agnieszka Gołaszewska oraz Zastępca Przewodniczącego KNF, Pan Rafał Mikusiński. Uczestnicy debaty rozmawiali o konieczności powołania wyspecjalizowanego sądu, sądu rynku kapitałowego. W czasie debaty, Pani Agnieszka Gołaszewska ogłosiła wstępną decyzję ministra sprawiedliwości o powołaniu zespołu roboczego, który rozpocznie prace analityczne związane z projektem.

WYBORY DO WŁADZ IZBY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru Członków Rady Domów Maklerskich na 2-letnią kadencję oraz Prezesa Sądu, dwóch Wiceprezesów Sądu, Rzecznika i Zastępcy Ręcznika Sądu oraz Członków Komisji Etyki na 3-letnią kadencję. ZWZ IDM uzupełniło również skład arbitrów Sądu Izby Domów Maklerskich.

RADA DOMÓW MAKLERSKICH

Prezydium Rady

 

Piotr Prażmo - Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A.

Radosław Olszewski - Z-ca Przewodniczącego, Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.

Agnieszka Rostkowska - Z-ca Przewodniczącego, Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

 

Członkowie Rady

 

Filip Kaczmarzyk - Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Bożena Kłopotowska - Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Piotr Kozłowski - Dyrektor 
Domu Maklerskiego, Dom Maklerski Pekao

Jacek Rachel –  Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.

Piotr Tomaszewski - Dyrektor Biura Maklerskiego, Santander Biuro Maklerskie

Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.

 

WŁADZE SĄDU IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

 

prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski - Prezes Sądu

prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański  - Wiceprezes Sądu

prof. dr hab. Marcin Dyl - Wiceprezes Sądu

Paweł Kokieć - Rzecznik Sądu

Paweł Gładysz - Z-ca Rzecznika Sądu

 

KOMISJI ETYKI

 

 1. Paweł Gładysz – Dom Maklerski Pekao
 2. Iwona Kamińska – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
 3. Violetta Krawczyk – Dom Maklerski Pekao
 4. Agnieszka Rostkowska – Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 5. Wojciech Rutkowski – Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 6. Marek Słomski – Izba Domów Maklerskich
 7. Bartosz Świdziński – Erste Securities Polska S.A.
 8. Dominik Ucieklak – Noble Securities S.A
 9. Marek Wierzbowski - prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni.

W skład arbitrów Sądu Izby Domów Maklerskich ZWZ IDM powołało Pana Piotra Kozłowskiego, Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao

 

ARBITRZY SĄDU IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

 

 1. Witold Bartosiewicz – Erste Securities Polska S.A.
 2. Barbara Joanna Borudzka – mBank Dom Maklerski
 3. Marcin Dyl – Izba Zarządzających Funduszami Aktywami
 4. Paweł Gładysz – Dom Maklerski Pekao
 5. Paweł Kokieć – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
 6. Piotr Kozłowski – Dom Maklerski Pekao
 7. Paweł Malik – Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
 8. Jan Magrel – ING Bank Śląski S.A.
 9. Michał Romanowski – Kancelaria Romanowski i Wspólnicy
 10. Agnieszka Rostkowska – Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 11. Jolanta Sas-Kaczorek – Millennium Dom Maklerski S.A.
 12. Andrzej Szumański – Uniwersytet Jagielloński
 13. Aleksander Śmidowicz – Radca Prawny
 14. Marek Wierzbowski – prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
 15. Dariusz Zawadzki – Millennium Dom Maklerski S.A.