Konferencje

O Konferencji   Program   Rejestracja   Prelegenci   Partnerzy   Kontakt 1


PRELEGENCI

KONFERENCJI COMPLIANCE IDM 

 

 Marcin Dzigielewski     

 
Marcin Dzięgielewski
Kierownik Zespołu ds. Opodatkowania Działalności Zagranicznej Grupy PZU

Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT w Warszawie i prawa podatkowego na SGH. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, audytu wewnętrznego i kontroli, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz regulacji zakresu prawa podatkowego.

Od 2006 r. do 2012 r. pracował jako audytor wewnętrzny w PZU SA i PZU Życie SA specjalizując się w audytach działalności pozaubezpieczeniowej. Od 2012 roku Szef zespołu ds. opodatkowania działalności zagranicznej Grupy PZU. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy międzyrządowej FATCA, przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) w Grupie PZU oraz zasad w zakresie dokumentacji cen transferowych do transakcji z podmiotami powiązanymi z PZU.

Członek Grupy roboczej w Związku Banków Polskich (ZBP) wdrażającej przepisy ustawy FATCA i CRS. Od 2007 r. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Od 2015 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w IIA Polska; od 2012 r. Członek Komisji Podatkowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) oraz Reprezentant Komisji Podatkowej w Insurance Europe działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli. W 2020 roku otrzymał odznaczenie PIU – „zasłużony dla ubezpieczeń”.


Agata Gawin

 


Agata Gawin
Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach inwestycyjnych pełniąc funkcję inspektora nadzoru, dyrektora sprzedaży i dyrektora biura maklerskiego.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

 Norbert Jeziolowicz  
Norbert Jeziolowicz

Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich

Reprezentuje także polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej. W ramach Federacji bierze dział w pracach Komitetu ds. Bankowości Detalicznej oraz kilku grup roboczych dotyczących rynków finansowych oraz zrównoważonego finansowania. Pełni także funkcję Przewodniczącego Grupy roboczej ds. kredytu hipotecznego.

Od lipca 2013 roku był  członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przy ACI Polska. A po zmianie administratora od 2016 jest członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych w ramach GPW Benchmark SA.

Od czerwca 2013 roku jest członkiem Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP (w latach 2013-2020 Przewodniczący, a od 2020 Zastępca Przewodniczącego).


Antonina Karwasinska
 


Antonina Karwasińska
Radca Prawny, Biuro Maklerskie Pekao

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizuje się w prawie rynków finansowych, w tym zagadnieniach regulacyjnych oraz compliance. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, a od 2018 roku związana jest z Grupą Pekao. Autorka publikacji naukowych i publicystycznych, absolwentka studiów doktoranckich w Ecole doctorale de droit de la Sorbonne Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne w Paryżu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współzałożycielka oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Rada Produktów Strukturyzowanych.

 Micha Karwasiski  
Michał Karwasiński

Radca Prawny, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Michał Karwasiński jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w wydziale nadzoru finansowego nad domami maklerskimi, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto przez ponad 3 lata pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem.

Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.

 Daniel Lipnicki  
Daniel Dominik Lipnicki

Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego Dom Iinwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Przygodę z rynkiem kapitałowym rozpoczynał w Kancelarii Gessel-Koziorowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, gdzie poza pracami związanymi z bieżącym doradztwem emitentom papierów wartościowych czy pracami nad ofertami publicznymi i doradztwem dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zajmował się również praktyką w obszarze fuzji i przejęć. Od 2011 roku związany jest sektorem firm inwestycyjnych, kolejno jako radca prawny, a następnie Dyrektor Biura Prawnego (od 2017 r. również prokurent) Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., gdzie m.in. wspierał budowę unikalnego na rynku polskim modelu dystrybucyjnego opartego  o sieć agentów firm inwestycyjnych. W 2018 r. dołączył do zespołu Noble Securities S.A. aby kierować zespołem Departamentu Prawnego i  wspierać Zarząd jako prokurent. Od 2019 r. ponownie związany z Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. jak szef Biura Prawnego i prokurent. W swojej karierze pełnił również obowiązki Inspektora Nadzoru. Od wielu lat aktywnie wspiera Izbę Domów Maklerskich w tematach związanych z rozwojem rynku kapitałowego, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, kwestii wynagrodzenia firm inwestycyjnych, nadzoru nad agentami firmy inwestycyjnej. Z ramienia IDM reprezentował również środowisko maklerskie w procesach legislacyjnych. Autor artykułów z zakresu prawa handlowego, zamówień publicznych oraz rynku kapitałowego.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Frederic G.Levin College of Law. Aktualnie kończy studia podyplomowe Biznes AI na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 Joanna Ostoja Koodziej  
dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokat, Counsel, JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, kieruje Zespołem Prawa Pracy. Wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.

 
Magorzata Rusewicz
 
Małgorzata Rusewicz

Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Z wykształcenia prawnik, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. W 2013 r. objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, zaś w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami pracuje od września 2019 r., początkowo jako Wiceprezes zarządu, a od stycznia 2020 r. została mianowana Prezesem zarządu i odtąd samodzielnie kieruje IZFiA. Jest również członkiem Komitetu ds. Product Governance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz członkiem Komitetu Nadzoru w GPW Benchmark, należy do Komitetu do Spraw Ryzyka w KDPW oraz jest członkiem działającej w ramach Ministerstwa Finansów Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Tematyką ubezpieczeń zajmuje się od początku swojej kariery, którą rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.


Pawe Skorutowski
 


Paweł Skorłutowski
Starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do zespołu Deloitte, Paweł pracował w innych znaczących firmach doradztwa podatkowego, zajmując się obsługą podatkową polskich i zagranicznych podmiotów. Łącznie posiada dziesięć lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa przy transakcjach dla instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pośredników finansowych oraz funduszy inwestycyjnych. Brał udział w licznych projektach podatkowych, takich jak przeprowadzenia przeglądów podatkowych dużych instytucji finansowych lub doradztwo przy restrukturyzacjach spółek.

Dodatkowo Paweł prowadzi szkolenia podatkowe dla pracowników instytucji finansowych oraz podmiotów je zrzeszających (m.in. dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce lub Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).

Paweł doradza również w zakresie obowiązków skierowanych do polskich instytucji finansowych w związku raportowaniem rachunków finansowych w posiadaniu zagranicznych rezydentów podatkowych (FATCA, CRS, Euro-FATCA).

Współautor komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych.

 
Kuba Szpringer
 
Kuba Szpringer

Radca Prawny, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Kuba Szpringer to radca prawny, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Przed założeniem KSZ Smart Legal doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się obsłudze branży finansowej oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się także w procesach emisji papierów wartościowych oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym.

Jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

 
Aleksander midowicz
 
Aleksander Śmidowicz

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Śmidowicz

Prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem. Od 2016 roku prowadzi własną kancelarię. Wcześniej związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., w którym pracę rozpoczął w 1996 roku. W latach 2006-2014 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., a w latach 2015-2016 radcy prawnego – koordynatora działalności maklerskiej w Banku Zachodnim WBK S.A. W ramach własnej kancelarii pomagał wielu podmiotom w dostosowaniu działalności do wymogów prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy MiFID II.

W latach 2015-2017 pełnił funkcję konsultanta Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w Paryżu jako członek Roboczej Grupy Konsultacyjnej Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA, który zajmował się m.in. regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony klientów detalicznych.

Doświadczenie międzynarodowe zdobywał pracując także w Genewie, Dublinie i Madrycie oraz w relacjach z instytucjami amerykańskimi.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku radca prawny. Arbiter Sądu Polubownego Izby Domów Maklerskich. Współautor „Prawa rynku kapitałowego. Komentarz” Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C. H. BECK. Od 2017 roku wygłosił kilkaset godzin wykładów dla uczestników rynku finansowego i urzędników m.in. z zakresu ochrony inwestorów. Opracował także e-learningowy system szkoleń i weryfikacji wiedzy pracowników firm inwestycyjnych obsługujących klientów, który wykorzystuje Izba Domów Maklerskich w ramach Serwisu Szkoleniowego IDM.