Szkolenia

Logo szkolenia

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią JDP 


zapraszają na szkolenie


AML  W  ODNIESIENIU  DO  REJESTRU  AKCJONARIUSZY


które odbędzie się

 23 listopada 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00

 


ZAKRES TEMATYCZNY

 

 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy – kto jest klientem i wobec kogo należy stosować środki bezpieczeństwa finansowego;

 • Odmowa wpisu do rejestru akcjonariuszy na podstawie ustawy AML;

 • Najczęściej występujące problemy związane z rejestrem akcjonariuszy z punktu widzenia AML;Rejestr akcjonariuszy z punktu widzenia organu nadzoru – Generalnego

 • Inspektora Informacji Finansowej;

 • Q&A – AML w rejestrze akcjonariuszy.

 

PROWADZĄCY  SZKOLENIE


 Arkadiusz Górski okrlagle

 Arkadiusz Górski

Adwokat

JDP Drapała & Partners

 

 

KOSZT UDZIAŁU

Early Birds do 16 listopada 2023 r.

 • 550 zł* netto (pierwsza osoba).
 • 350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 17 listopada 2023 r.

 • 700 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

 

PŁATNOŚĆ

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu szkolenia z terminem płatności 7 dni


ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.htmlREJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 22 listopada 2023 r.PARTNER SZKOLENIA

   JDP nowe

 

         

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie: AML W ODNIESIENIU DO REJESTRU AKCJONARIUSZY

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa

 

Early Birds do 16 listopada 2023 r.

 • 550 zł* netto (pierwsza osoba).
 • 350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 17 listopada 2023 r.

 • 700 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji)

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Płatność za udział w Szkoleniu

 

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu szkolenia z terminem płatności 7 dni.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu:

 

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 22 listopada 2023 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie wraz z danymi technicznymi dot. udziału w szkoleniu.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bezkosztowej rezygnacji udziału w szkoleniu. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. 602 863 444.

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Szkoleniu IDM (dalej „Szkolenie”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Szkoleniu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Szkolenia;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Szkolenia, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms