Stanowiska IDM

Skrócenie lub odwołanie sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2013

Izba Domów Maklerskich na wniosek Członków Izby zwróciła się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z uprzejmą prośbą o skrócenie lub odwołanie sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2013r.

Izba Domów Maklerskich w dzisiejszym przeprowadziła ankietę wśród swoich Członków z której wynikało, że większość Członków Izby jest za odwołanie sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2013r.

Pobierz: Pismo IDM do GPW w sprawie skrócenia lub odwołania sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2013r.