Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. Międzynarodowej Strategii Rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Izba mając na względzie funkcję nadzorczą Ministerstwa Skarbu Państwa jako akcjonariusza uprzywilejowanego w spółce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwróciła się z uprzejmą prośbą o opinię w odniesieniu do strategii międzynarodowego rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych. Wobec zmian jakie zaszły na rynku kapitałowym w ostatnich latach oraz wyzwań, jakie czekają branżę maklerską w najbliższym czasie, istotne - z punktu widzenia przedstawicieli branży papierów wartościowych w Polsce - wydaje się dziś podjęcie merytorycznej dyskusji z kluczowym akcjonariuszem spółki na temat roli Giełdy Papierów Wartościowych na rynku kapitałowym, jej odpowiedzialności i powinności wobec krajowych uczestników  (inwestorów, domów maklerskich, emitentów) oraz gospodarki Polski.

IDM uznała, że w celu rzetelnej oceny konsekwencji realizacji strategii międzynarodowej GPW dla polskiego rynku kapitałowego i jego uczestników szczególnie warte uwagi są poniższe kwestie:

  1. Jak ekspansja międzynarodowa będzie wpływać na kluczowy aspekt misji GPW, czyli dalsze zwiększanie efektywności (tj. polepszanie jakości i obniżka kosztów i opłat) infrastruktury polskiego rynku kapitałowego?
  2. Jakie będą kluczowe korzyści ekspansji międzynarodowej giełdy dla krajowego rynku kapitałowego, krajowych przedsiębiorstw? Jakie będą kluczowe korzyści ekspansji międzynarodowej giełdy dla głównych podmiotów finansujących GPW czyli krajowych domów/biur maklerskich?
  3. Jakie będą maksymalne koszty ekspansji międzynarodowej GPW, w tym wydatki kapitałowe, wydatki na integracje systemów giełdowych różnych platform oraz na zwieszenie zasobów ludzkich potrzebnych do integracji przejętych podmiotów? Jak będą finansowane te zwiększone koszty?
  4. Czy ekspansja międzynarodowa GPW umożliwi obniżkę wysokich opłat transakcjach na krajowym rynku? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie długoterminowego harmonogramu obniżki opłat oraz czynników które będą wpływać na wysokość opłat.
  5. Jakie są główne ryzyka inwestycji GPW w CEESEG, zwłaszcza te związane z kosztami integracji CEESEG i GPW? Jak GPW zamierza minimalizować te ryzyka?
  6. Jak połączenie z CEESEG wpłynie na strukturę akcjonariatu GPW i możliwość długoterminowego zabezpieczenia interesów krajowych interesariuszy?
  7. Jaki jest cel inwestycji GPW w platformę MTF w Europie, jaką jest Aquis Exchange? Uważamy, że bez możliwości przeprowadzania transakcji akcjami polskich (lub/i amerykańskich) spółek na platformie Aquis, nie ma istotnych korzyści tej inwestycji dla krajowych interesariuszy GPW.
  8. Jaki jest cel wydatkowania kapitału przez GPW w Afryce? Dlaczego tego kapitału GPW nie chce  zainwestować w Polsce lub pozwolić na takie inwestycje krajowym domom maklerskich poprzez obniżkę opłat?

Izba zapewniła, że stoi do dyspozycji Pana Ministra w obszarze wszelkich informacji i danych pomocnych w określaniu dalszych kierunków rozwoju i priorytetów dla Giełdy i całej branży papierów wartościowych w Polsce.

Pobierz: Pismo IDM do MSP dot. Międzynarodowej Strategii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


INFORMACJE  PRASOWE

Parkiet
Trudne pytania o ekspansję


Puls Biznesu
Nie chcemy płacić za ekspansję GPW

Wyborcza.biz
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,15612274,Domy_maklerskie_chca_wiedziec__po_co_GPW_inwestycja.html 


wnp.pl
http://finanse.wnp.pl/maklerzy-boja-sie-ekspansji-miedzynarodowej-gpw,220592_1_0_0.html