Konferencje

II Konferencja Compliance w firmie inwestycyjnej - podsumowanie i fotorelacja

W dniu 27 października br. odbyła się II Konferencja Compliance w firmie inwestycyjnej zorganizowana przez Izbę Domów Maklerskich.

Konferencja została objęta Patronatem Komisji Nadzoru Finansowego a patronatu merytorycznego udzieli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Stowarzyszenie Compliance Polska.

Podczas konferencji poruszone zostały następujące tematy:

 • Rola władz firmy inwestycyjnej w funkcjonowaniu Compliance
 •  MAD II zadania dla Compliance
 • ABC Compliance - jak wdrożyć nowego pracownika Compliance
 • Dyrektywa BRR - wpływ na działalność domów maklerskich
 • Test odpowiedniości w regulacjach prawnych oraz wytycznych ESMA i KNF
 •  Nowy Standard IDM dot. Testu odpowiedniości

Odbyła się również dyskusja panelowa zatytułowana „Co nas czeka w najbliższej przyszłości”

Partner konferencji firma LIST Polska zaprezentowała uczestnikom rozwiązania technologiczne do wykrywania manipulacji rynkowych

W konferencji udział wzięło 90 osób.

 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026