Centrum Prasowe

Zapytanie Izby Domów Maklerskich do ESMA dotyczące dokumentu Q&A on inducements wraz z propozycjami pytań

Biuletyn IDM Nr 11

Spotkanie świąteczne Izby Domów Maklerskich

Uroczystość 20-lecia Izby Domów Maklerskich.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich 20 czerwca 2016r.

20 lecie Izby Domów Maklerskich – Uroczystość 20.06.2016r. godz. 15:45 sala notowań GPW

Izba objęła Patronat nad debatą „Sektor finansowy i rynek kapitałowy w Polsce: bilans i perspektywy”

Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30

Spotkanie z Przewodniczącym ESMA

Informacja nt. obniżki obciążeń ponoszonych przez Uczestników na rzecz KDPW