XVI Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich
„RYNEK KAPITAŁOWY DLA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI”
4-6 marca 2016 roku, Hotel Bukovina Terma & Spa w Bukowinie Tatrzańskiej

XVI Konferencja Izby Domów Maklerskich, jedno z najważniejszych i opiniotwórczych wydarzeń w branży papierów wartościowych w Polsce z udziałem najważniejszych ekspertów rynku kapitałowego zakończone sukcesem. Dwudniowe spotkanie merytoryczne w Bukowinie Tatrzańskiej, które zgromadziło ponad 200 uczestników, przedstawicieli rynku kapitałowego, rządu i nadzoru, po raz kolejny pokazało potrzebę wspierania rozwoju rynku kapitałowego jako jednego z filarów wzrostu gospodarczego w Polsce.

Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników, prelegentów oraz partnerów naszego wydarzenia za Państwa merytoryczne, organizacyjne i finansowe wsparcie. To dzięki Państwu nasza konferencja wpisała się na stałe do kalendarza kluczowych wydarzeń rynku finansowego w Polsce. 

OTWARCIE KONFERENCJI

011        012       

Otwarcia konferencji dokonał Pan Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich a wykład wprowadzający wygłosiła Pani prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie

 I PANEL GŁÓWNY

014      016

Pierwszy panel główny dotyczył roli rynku kapitałowego dla rozwoju polskiej gospodarki a w debacie udział wzięli: dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A.; Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich; prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego; prof. zw. dr hab. Małgorzata ZaleskaPrezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych Warszawie

II PANEL GŁÓWNY

024    025    023

Podczas drugiego panelu uczestnicy zastanawiali się jaki wpływ będzie miała Unia rynków kapitałowych na dalszy rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dr Krzysztof Waliszewski zKatedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W debacie udział wzięli: dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; dr Wojciech Nagel, Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Filip Paszke – Dyrektor, Dom Maklerski PKO BP; Piotr Piłat – Radca Ministra, Ministerstwo Finansów; dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP; dr Krzysztof Waliszewski, Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nad przebiegiem dyskusji czuwał Pan Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny.

UROCZYSTA GALA

027    029   028

Pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta gala z okazji 20–lecia Izby Domów Maklerskich i 25-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przemówienia z tej okazji wygłosili: Pani prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowy w Warszawie oraz Pan Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich.

BADANIE RELACJI INWESTORSKI W SPÓŁKACH WIG 30

030    031     032

Podczas uroczystej gali zostały wręczone nagrody badania relacji inwestorskich w spółkach WIG 30, wspólnej inicjatywy Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Izby Domów Maklerskich.

Najlepsze relacje inwestorskie wśród Inwestorów Indywidualnych: I miejsce Tauron Polska Energia S.A., II miejsce  PKN Orlen S.A., III miejsce ex aequo Energa S.A. i PZU S.A.

Najlepsze relacje inwestorskie wśród Inwestorów Instytucjonalnych: I miejsce LPP S.A.,II miejsce PKN Orlen S.A.,III miejsce Bank Pekao S.A.

Nagrody osobiście odebrali: Pan Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Tauron Polska Energia S.A., Pan Andrzej Sołdek – Prezes Zarządu, PTE PZU S.A. oraz Pan Piotr Kozłowski – Dyrektor, Dom Maklerski Pekao S.A. a nagrody wręczyli Pan Waldemar  Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskichoraz Pan Andrzej Stec – Redaktor Naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW MAKLERSKICH CZŁONKÓW IZBY 

033

 

Zarząd Izby Domów Maklerskich nagrodził pracowników domów maklerskich, którzy w ubiegłym roku najaktywniej merytorycznie wspierali działania naszej organizacji.

Nagrodzone osoby to:

Katarzyna Nowocień-Dycha - Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku BPS S.A.; Agnieszka Rostkowska - Dyrektor Biura Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Ludwik Skonecki - Doradca Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.; Małgorzata Paszkiewicz - Dyrektor Biura Operacji, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Ewa Malesza - Dyrektor Departamentu Prawa i Biura Zarządu, Noble Securities S.A.; Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.; Wojciech Maryański - Dyrektor Zarządzający, Biuro Maklerskie BPH S.A.; Piotr Teleon - Zastępca Dyrektora, Dom Maklerski Pekao; Joanna Piasecka - Dyrektor Wydziału Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Piotr Prażmo - Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Radosław Olszewski - Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Paweł Frańczak - Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Aleksander Śmidowicz - Radca Prawny, Dom Maklerski BZ WBK S.A.; Joanna Dmowska - Dyrektor Departamentu Operacji, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. w której imieniu nagrodę odebrał Piotr Kozłowski – Dyrektor Domu Maklerskiego Pekao

III MISTRZOSTWA POLSKI RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE

034   035   036

W drugim dniu konferencji odbyły się III Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie. W mistrzostwach udział wzięło ok. 30 zawodników.

W kategorii narty kobiety zwyciężyła Iwona Sroka – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Drugie miejsce zajęła Monika Jaroszewska - Menedżer Produktu, Sygnity S.A.

W kategorii narty mężczyźni zwyciężył Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Kolejne miejsca zajęli Marcin Żółtek – Prezes Zarządu, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZWBK S.A. oraz Dariusz Górski - Dyrektor ds. Analiz Giełdowych. Dom Maklerski BZ WBK S.A.

W snowboardzie kobiet zwyciężyła Iza Stępień a drugie miejsce zajęła Iwona Przekop z firmy Sygnity S.A.

W snowboardzie mężczyzn zwyciężył Konrad Wilczak - Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, drugie miejsce zajął Marcin Szmanda - Dyrektor Działu Utrzymania, Sygnity S.A. a trzecie miejsce zajął Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

Podsumowanie XXII Konferencja IDM

Okladka podsumowanie XXII Konferencja IDM STRONA