W drugim dniu konferencji odbyły się III Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie. W mistrzostwach udział wzięło ok. 30 zawodników.

W kategorii narty kobiety zwyciężyła Iwona Sroka – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Drugie miejsce zajęła Monika Jaroszewska - Menedżer Produktu, Sygnity S.A.

W kategorii narty mężczyźni zwyciężył Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Kolejne miejsca zajęli Marcin Żółtek – Prezes Zarządu, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZWBK S.A. oraz Dariusz Górski - Dyrektor ds. Analiz Giełdowych. Dom Maklerski BZ WBK S.A.

W snowboardzie kobiet zwyciężyła Iza Stępień a drugie miejsce zajęła Iwona Przekop z firmy Sygnity S.A.

W snowboardzie mężczyzn zwyciężył Konrad Wilczak - Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, drugie miejsce zajął Marcin Szmanda - Dyrektor Działu Utrzymania, Sygnity S.A. a trzecie miejsce zajął Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

 

 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050

 

Rekomendacje XXI Konferencji IDM

Podsumowanie i Rekomendacje okladka XXI Konf IDM male