W drugim dniu konferencji odbyły się III Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie. W mistrzostwach udział wzięło ok. 30 zawodników.

W kategorii narty kobiety zwyciężyła Iwona Sroka – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Drugie miejsce zajęła Monika Jaroszewska - Menedżer Produktu, Sygnity S.A.

W kategorii narty mężczyźni zwyciężył Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Kolejne miejsca zajęli Marcin Żółtek – Prezes Zarządu, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZWBK S.A. oraz Dariusz Górski - Dyrektor ds. Analiz Giełdowych. Dom Maklerski BZ WBK S.A.

W snowboardzie kobiet zwyciężyła Iza Stępień a drugie miejsce zajęła Iwona Przekop z firmy Sygnity S.A.

W snowboardzie mężczyzn zwyciężył Konrad Wilczak - Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, drugie miejsce zajął Marcin Szmanda - Dyrektor Działu Utrzymania, Sygnity S.A. a trzecie miejsce zajął Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 

 

 • 011011011
 • 012012012
 • 013013013
 • 014014014
 • 015015015
 • 016016016
 • 017017017
 • 018018018
 • 019019019
 • 020020020
 • 021021021
 • 022022022
 • 023023023
 • 024024024
 • 025025025
 • 026026026
 • 027027027
 • 028028028
 • 029029029
 • 030030030
 • 031031031
 • 032032032
 • 033033033
 • 034034034
 • 035035035
 • 036036036
 • 037037037
 • 038038038
 • 039039039
 • 040040040
 • 041041041
 • 042042042
 • 043043043
 • 044044044
 • 045045045
 • 046046046
 • 047047047
 • 048048048
 • 049049049
 • 050050050

 

Podsumowanie XXII Konferencja IDM

Okladka podsumowanie XXII Konferencja IDM STRONA