Fotorelacja z pierwszego posiedzenia Rady Programowej

W dniu 17 października br. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej XV Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich.

Podczas spotkania Członkowie Rady dyskutowali nad zakresem tematycznym nadchodzącej konferencji, która odbędzie się w dniach 6-8 marca 2015 r. w Hotelu Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej.


Tematyka konferencji będzie poświęcona wyzwaniom jakie stoją przed branżą papierów wartościowych, ustawodawcą, regulatorem, organami rządowymi i samorządowymi w związku z pilną potrzebą dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce jako ważnego źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na cele inwestycyjne.


FOTORELACJA

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 0091
 • 0092

 

W spotkaniu udział wzięli:

Andrzej Jakubiak, Przewodniczący KNF, Komisja Nadzoru Finansowego; Maciej Kurzajewski – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego,Komisja Nadzoru Finansowego; Paweł Tamborski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Grzegorz Zawada – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, Dyrektor Zarządzający, Gdańska Akademia Bankowa; Jacek Fotek – Prezes Zarządu, BondSpot S.A.; Jacek Socha – Partner, PwC Polska Sp. z o.o.; Andrzej Foltyn – Partner, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.; Maria Wojsiat-Przedpełska – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Poczta Polska S.A.; Wojciech Rutkowski – Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Filip Paszke – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski PKO BP S.A.; Piotr Kozłowski – Dyrektor Domu Maklerskiego, Dom Maklerski Pekao; Mariusz Bieńkowski – Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie BPH S.A.; Szymon Ożóg - Dyrektor Biura Maklerskiego, BESI Grupo Novo Banco.

 

PATRONAT HONOROWY

 

KNF    II MSP kolor RGB     acjonariat obywatelski

Rekomendacje XXI Konferencji IDM

Podsumowanie i Rekomendacje okladka XXI Konf IDM male