Fotorelacja z drugiego posiedzenia Rady Programowej

W dniu 8 grudnia br. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyło sie drugie posiedzenie

Rady Programowej XV Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich.

 

Podczas spotkania Członkowie Rady dyskutowali nad programem nadchodzącej konferencji oraz Gościem Honorowym.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 marca 2015 r. w Hotelu Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej.

 

Tematyka konferencji będzie poświęcona wyzwaniom, jakie stoją przed branżą papierów wartościowych, ustawodawca,

regulatorem, organami rządowymi i samorządowymi w związku z pilna potrzeba dalszego rozwoju rynku kapitałowego

w Polsce jako ważnego źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na cele inwestycyjne.

 

Temat konferencji:

RYNEK KAPITAŁOWY POLSKA RACJA STANU - DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI

I WZROSTU GOSPODARCZEGO

 W czasie konferencji uczestnicy będą się zastanawiać, jakie konkretne kroki trzeba podjąć, aby wzmocnić krajowa bazę inwestorów, zachęcić spółki do pozyskiwania kapitału na rynku giełdowym, polepszyć otoczenie regulacyjne i procedury administracyjne, obniżyć koszty pozyskania kapitału, zapewnić dobra reputacje rynku i zaufanie do niego inwestorów, zwiększyć atrakcyjność polskiego rynku w oczach inwestorów globalnych. Wspólnie będziemy poszukiwać rozwiązań, które zabezpiecza interesy rynku kapitałowego w Polsce, interesy finansowania przedsiębiorstw, a tym samym interesy polskiej gospodarki. Planujemy, aby każdy panel i warsztat kończył się postulatami, które przekażemy odpowiednim organom, instytucjom rynku kapitałowego z rekomendacja wprowadzenia odpowiednich zmian.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 0091
 • 0092

 

W spotkaniu udział wzięli:

Maciej Kurzajewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego; Paweł Tamborski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; Jacek Fotek – Prezes Zarządu, BondSpot S.A.; Dariusz Bliźniak  - Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.; Jacek Socha – Partner, PwC Polska, Honorowy Członek Izby Domów Maklerskich; Grzegorz Hajdarowicz – Właściciel, Grupa GREMI; Marek Michałowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Budimex S.A.; Prof. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich; Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Wojciech Rutkowski – Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Mariusz Bieńkowski – Dyrektor, Biuro Maklerskie BPH S.A.

 

 

Rekomendacje XXI Konferencji IDM

Podsumowanie i Rekomendacje okladka XXI Konf IDM male