Konferencje

Konferencja Rynek Finansowy w Polsce

W dniu 7 października br. Izba Domów Maklerskich wraz z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowała w Warszawie konferencję merytoryczną „Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki”. Konferencja była poświęcona rynkowi finansowemu w Polsce i zagadnieniom dotyczącym źródeł finansowania wzrostu gospodarczego w kraju. Udział w wzięli między innymi, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Komisji Nadzoru Finansowego, instytucji rynku kapitałowego tj. GPW, KDPW, SEG, IZFA, ZBP, banków, domów maklerskich oraz spółek notowanych na GPW.

Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia związane z polskim rynkiem finansowym, dotyczące m.in.: Warszawy jako regionalnego centrum kapitałowego, uwarunkowań działalności banków i firm inwestycyjnych w dobie gospodarczego spowolnienia, fuzji i przejęć, roli private equity i venture capital we wspieraniu i unowocześnianiu przedsiębiorstw, a także znaczenia OFE dla finansowania gospodarki

Zapraszam do zapoznania się z serwisem materiałów na temat konferencji "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki" przygotowanym przez dziennikarzy portalu wnp.pl


Wybrane artykuły

·         Rynek kapitałowy na rozdrożu

·         Czy za 5 lat Warszawa będzie pożądanym centrum kapitałowym?

·         Rynek fuzji i przejęć będzie rósł

·         Banki w regulacyjnym tsunami. Potrzebny impuls z gospodarki

·         Private equity i aniołowie biznesu wspierają polskie firmy

·         Potrzebny nowy program dla budowy silniejszego rynku kapitałowego

·         Czy podczas kryzysu można myśleć o rozwoju?

Wybrane filmy

·         P. Tamborski, MSP: rynek kapitałowy musi się przegrupować

·         A. Jakubiak, KNF: koncentracja banków bliska optymalnej

·         A. Maciejewski, GPW: jest miejsce na strategię rządu dla rynku kapitałowego

·         W. Markiewicz, IDM: kapitał jest bardzo wrażliwy

·         D. Kacprzyk, BGK: przyglądamy się projektom energetycznym

·         K. Kalicki, Deutsche Bank Polska: banki muszą przyjąć legislacyjne tsunami

·         M. Billewicz, Copernicus Capital TFI: GPW nadal dobrym źródłem kapitału

·         J. Bartkiewicz, DI Investors: OFE mogą kreować podaż na rynku akcji

·         A. Głowacki, DGA: przedsiębiorcy uwierzą znów w inwestycje

·               R. Abratański, DM IDMSA: faktyczna konkurencja jest we Frankfurcie, Londynie i Nowym Jorku

·         D. Czajka, Impel: niezłe perspektywy dla rynku fuzji i przejęć

·         A. Ruciński, BTFG: polskie firmy mogą szukać szansy za granicą

Galerie zdjęć

·         Zobacz

Pakiety elektroniczne

 

·                 Pobierz