Media o nas

05.02.19

Biznes.newseria.pl – ESMA przedłuża interwencję produktową na rynku OTC

W sierpniu 2018 r. europejski regulator ESMA wprowadził interwencję produktową, która znacząco ograniczyła poziom dźwigni finansowej dla klientów indywidualnych handlujących na rynku forex w krajach Unii Europejskiej. Pod koniec stycznia br. ESMA opublikowała decyzję o przedłużeniu interwencji na kolejne trzy miesiące, tj. do 30 kwietnia 2018 r. W uzasadnieniu do swojej decyzji ESMA napisała, że interwencja produktowa nie ma szkodliwego wpływu na efektywność rynków finansowych ani na inwestorów. Tymczasem dane rynkowe pokazują spadek liczby aktywnych inwestorów oraz wolumenów obrotu wśród unijnych domów maklerskich.

 

Zobacz artykuł

 

05.02.19

Comparic.pl – Coraz mniej osób inwestuje na FX, brokerzy spoza UE zyskują na popularności przez ESMA

Wprowadzona w sierpniu 2018 r. interwencja ESMA ujawniła ryzyka arbitrażu regulacyjnego, odpływu klientów do podmiotów działających poza UE i osłabiła krajowe firmy maklerskie, które nie mogą konkurować ofertą
z zagranicznymi firmami. Izba Domów Maklerskich informowała Ministerstwo Finansów i Komisję Nadzoru Finansowego o przypadkach firm spoza UE, które nie stosują się do interwencji produktowej ESMA i ich działania są prawdopodobnie niezgodne z krajowym prawem.

 

Zobacz artykuł

 

05.02.19

Ceo.com.pl – ESMA przedłuża interwencję produktową na rynku OTC

Już po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej ESMA, zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów w europejskich domach maklerskich, z kolei wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA. Według Marka Wołosa, eksperta Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC Dalsze ograniczenie konkurencyjności krajowej branży naraża krajowych klientów na większe ryzyka inwestycyjne związane z korzystaniem z oferty podmiotów spoza nadzoru KNF.

 

Zobacz artykuł

 

15.01.19

Parkiet.com – Unijni brokerzy przegrywają walkę z resztą świata

W konsekwencji interwencji produktowej ESMA na rynku OTC,  klienci detaliczni,  przenoszą rachunki do brokerów, którzy nie stosują się do unijnego prawa i oferują konkurencyjne warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię.  Zaledwie po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej ESMA, do końca III kw. 2018 r., zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów w europejskich domach maklerskich. Z kolei wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA.

  

Zobacz artykuł

 

14.01.19

Forexrev.pl – IDM zwraca uwagę na odpływ klientów do brokerów spoza UE

IDM wielokrotnie zwracała uwagę, że w Polsce pojawiają się zagraniczne podmioty maklerskie, oferujące krajowym klientom detalicznym konkurencyjne warunki transakcyjne na rynku forex. Podmioty te, nie stosują się do regulacji unijnych, w tym interwencji produktowej ESMA i ich działania są prawdopodobnie niezgodne z krajowym prawem. Firmy takie, poprzez wzmożone internetowe kampanie reklamowe, oferują europejskim klientom detalicznym konkurencyjne warunki transakcyjne na rynku OTC, zachęcając do skorzystania z ich oferty usług i przeniesienia tam swojego rachunku.

 

Zobacz artykuł

 

14.01.19

Fxmag.pl – Ucieczka inwestorów za granicę – przyczyną ESMA

W sierpniu 2018 r. europejski regulator ESMA wprowadził interwencję produktową, która znacząco ograniczyła poziom dźwigni finansowej dla klientów indywidualnych handlujących na rynku forex. Zaledwie po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej ESMA, do końca III kw. 2018 r., zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów w europejskich domach maklerskich. Z kolei wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA.

  

Zobacz artykuł

 

14.01.19

Forexclub.pl - ESMA a forex: skutki interwencji produktowej ESMA

W sierpniu 2018 r. europejski regulator ESMA wprowadził interwencję produktową, która znacząco ograniczyła poziom dźwigni finansowej dla klientów indywidualnych handlujących na rynku forex. W konsekwencji klienci detaliczni, dla których dźwignia jest jednym z kluczowych parametrów atrakcyjności rynku OTC,  przenoszą rachunki do brokerów, którzy nie stosują się do unijnego prawa i oferują konkurencyjne warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię.  Zaledwie po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej ESMA, do końca III kw. 2018 r., zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów w europejskich domach maklerskich. Z kolei wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA.

  

Zobacz artykuł

 

11.01.19

Comparic.pl – Marek Wołos o przyszłości regulacji rynków OTC w Polsce i w Europie

Po sześciu miesiącach od wprowadzenia ograniczenia dźwigni przez ESMA na rynku europejskim, w tym także w Polsce, domy maklerskie odnotowały znaczny spadek obrotów oraz liczby aktywnych klientów indywidualnych. Konsekwencją tych ograniczeń może być spadek liczby brokerów w Europie, a tym samym spadek konkurencji na rynku, co oznacza mniej korzystne warunki dla traderów, powiedział Marek Wołos, ekspert ds. rynku OTC w Izbie Domów Maklerskich.

 

Zobacz artykuł

 

09.07.18

Dziennik Gazeta Prawna - Inwestorzy uciekną w szarą strefę

Od 1 sierpnia Europejski Urząd Giełd i Papierów War­tościowych (ESMA) urucha­mia interwencję produktową. I ograniczy dźwignię wykorzystywaną przy han­dlu kontraktami na pary walut Jak to działa? Inwe­stor wpłaca jedynie depozyt zabezpieczający i może han­dlować kontraktami o war­tości wielokrotnie większej.  Prezes IDM podkreśla, że nowe regulacje stwarzają ryzyko arbitrażu regulacyjnego. Na polskim rynku już pojawiły się pierwsze oferty firm ze Szwajcarii czy Australii, które oferują klientom konkurencyjne warunki inwestycyjne. – Ograniczanie dźwigni   nie zwiększy ochrony inwestora. Pomogłoby w tym ograniczenie działalności firm oferujących usługi nielegalnie albo mamiących klientów nierzetelną reklamą - ocenia prezes IDM.

 

Zobacz artykuł

 

29.06.18

FxMag.pl - Marek Wołos dla FxMag o konsekwencjach ograniczenia dźwigni przez ESMA

Wytyczne ESMA w sposób istotny wpływają na działalność i konkurencyjność krajowych domów maklerskich. Interwencja zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną rynku unijnego na korzyść firm niepodlegających jurysdykcji ESMA. Jedną z kluczowych zmian dla rynku jest obniżenie dźwigni. Niższa dźwignia to mniejsze możliwości działania dla aktywnych inwestorów, którzy wykorzystują forex w swoich strategiach inwestycyjnych. Ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni to jak hamowanie bolidu z prędkości 200 km/h, czy nawet 100 km/h, do 30 km/h. Rynek kontraktów CFD funkcjonuje i rozwija się dzięki temu, że istnieje lewar. Forex to rynek o ustabilizowanej zmienności. Żeby nadać mu trochę atrakcyjności inwestycyjnej, trzeba umożliwić inwestorom posługiwanie się lewarem. Świadomy inwestor wykorzystuje dźwignię, żeby realizować różnego rodzaju strategie inwestycyjne pozwalające mu osiągać zamierzone zyski. Wprowadzenie interwencji może mieć więc skutek odwrotny do założonego – zamiast zwiększać bezpieczeństwo inwestorów, zachęcamy ich do przenoszenia swoich rachunków do firm, które nie przestrzegają wytycznych ESMA i działają na granicy prawa, oferując możliwość inwestowania z wykorzystaniem wysokiego lewara.

 

Zobacz artykuł