logo idm

XIV KONFERENCJA PROGRAMOWA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

7-9 marca 2014 roku, Bukowina Tatrzańska

„JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO”

Program

WSTĘPNY PROGRAM

KONFERENCJI PROGRAMOWEJ IZBY DOMÓW MAKLERSKICH
7-9 MARCA 2014, Bukowina Tatrzańska 

PIĄTEK, 7 MARCA 2014

od 13:30

Rejestracja uczestników

14:00-15:00

Lunch

15:00-15:05

Otwarcie konferencji

15:05-15:35

RYNEK FINANSOWY A ROZWÓJ GOSPODARKI - LEKCJE DLA POLSKI

Referat wprowadzający:  Krzysztof Jajuga, Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

15:35-17:00

FINANSOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI PRZEZ RYNEK KAPITAŁOWY– CELE I WYZWANIA NA DZIŚ  I JUTRO – dyskusja panelowa.

 • Patriotyzm gospodarczy i budowa czempionów narodowych a polityka rządu wobec rynku kapitałowego w Polsce. Co jest konieczne do budowy polskich czempionów gospodarki? 
 • Rola krajowego rynku kapitałowego i jego uczestników w rozwoju polskich przedsiębiorstw szczególne małych i średnich.
 • Czy potrzebna jest aktywna polityka Państwa wspierająca rozwój rynku kapitałowego w Polsce oraz krajowej bazy inwestorów, krajowych domów maklerskich i krajowej infrastruktury rynku kapitałowego?  
 • Rola Ministerstwa Finansów i Rady Rozwoju Rynku Finansowego w kreowaniu rynku kapitałowego w Polsce
 • Jakie powinny być elementy rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.
 • Maksymalna harmonizacja regulacji krajowych z UE vs wspieranie krajowej bazy inwestorów, krajowej branży domów maklerskiej i krajowej infrastruktury rynku kapitałowego.
 • Czy Skarb Państwa powinien stracić kontrolę nad GPW?  Skutki długoterminowe z punktu widzenia interesu krajowych uczestników i polskiej gospodarki.
 • Czy budowa centrum finansowego na region w oparciu o Warszawę zwiększy atrakcyjność inwestycyjna Polski. Jakie warunki są konieczne do budowy centrum.
 • Jak zachęcić spółki do pozyskiwania kapitału na rynku regulowanym.
 • Jak zwiększyć konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego wobec innych rynków rozwijających się w pozyskiwaniu kapitału dla polskich przedsiębiorstw od inwestorów globalnych.
 • Rola edukacji i promocji dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Paneliści:

Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
dr Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
Andrzej Sołdek, Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.
Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich

 Moderator:  Robert Stanilewicz, dziennikarz i prezenter, TVN24 BiŚ

17:00-17:20

Przerwa na kawę

17:20-18:50

ŹRÓDŁA KAPITAŁU - CO DALEJ Z DOSTĘPEM POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW DO KRAJOWEGO I GLOBALNEGO KAPITAŁU – dyskusja panelowa.

 • Czy ważne jest wspieranie rozwoju krajowych źródeł kapitału?
 • Jak zachęcić inwestorów detalicznych do powrotu na rynek?  Dlaczego to jest ważne?
 • Czy należy pobudzić oszczędzanie społeczeństwa na przyszłość w celu większej akumulacji kapitału w kraju?  Czy powinniśmy stosować zachęty podatkowe?
 • Wpływ zmian w OFE na rynek kapitałowy w Polsce. Polityka funduszy emerytalnych – agresywnie czy pasywnie.
 • Czy filar III jest w stanie zastąpić II filar na rynku kapitałowym?  Warunki.
 • Jak zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorstw pozyskiwaniem środków na rozwój w drodze emisji obligacji korporacyjnych. Warunki rozwoju rynku obligacji.
 • Czy migracja kapitału zgromadzonego w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych na rynki zagraniczne jest nieuchronna? Jaki to będzie miało wpływ na zdolność pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa
 • Czynniki konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego w pozyskiwaniu kapitału globalnego. Co trzeba zrobić, aby polski rynek stał się bardziej atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych wobec innych rynków rozwijających.

Paneliści:

Piotr Piłat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Małgorzata Rusewicz, p.o. Prezesa Zarządu, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
Jacek Fotek, Prezes Zarządu, BondSpot S.A.
Jakub Bartkiewicz, Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors S.A.
Grzegorz Zawada, Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Wojciech Rutkowski, Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

 Moderator:  Robert Stanilewicz, dziennikarz i prezenter, TVN24 BiŚ

18:50-20:30

PRZERWA

20:30-24:00

GALA WIECZORNA w hotelu Bukovina Terma Spa.

 SOBOTA, 8 MARCA 2014

14:30-15:30

Lunch

15:45- 15:50

Otwarcie drugiego dnia konferencji

15:50-16:10

BUDOWA CENTRUM FINANSOWEGO W WARSZAWIE W KONTEKŚCIE EWOLUCJI RYNKÓW FINANSOWYCH.

Wystąpienie: dr Lesław Pietrewicz, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

16:10-17:30

ROLA GIEŁD I INSTYTUCJI ROZLICZENIOWYCH W ZWIĘKSZANIU ATRKCYJNOŚCI RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE – dyskusja panelowa.

 • Strategia Giełdy a polski rynek kapitałowy.
 • Instytucje infrastruktury i ich rola w kreowaniu atrakcyjności rynku kapitałowego.
 • Jakie czynniki determinują projekt integracji z Grupą z CEESEG? Jaki jest model docelowy integracji w regionie?
 • Jakie są oczekiwane, długoterminowe skutki strategii Giełdy dla polskiego rynku a zwłaszcza krajowych uczestników: spółek, inwestorów, domów maklerskich.
 • Czy nowa strategia zwiększy możliwości konkurencyjne i biznesowe krajowych domów maklerskich.  Czy domy maklerskie zmienią model biznesowy na regionalny? Czy GPW w Warszawie może "przeżyć" bez lokalnych uczestników?

Paneliści:

Andrzej Jakubiak, Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego
Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Adam Maciejewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP

Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
Tomasz Bardziłowski, Wiceprezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors S.A.
Mariusz Patrowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej, ELKOP S.A.
Maciej Trybuchowski, Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Izba Domów Maklerskich
Witold Stępień, Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Moderator:  Robert Stanilewicz, dziennikarz i prezenter, TVN24 BiŚ

17:30-17:50

Przerwa na kawę

17:50-19:10

ROLA TECHNOLOGII W ROZWOJU RYNKU – dyskusja panelowa

 • Nowe trendy technologiczne na rynkach finansowych i ich wpływ na sposób funkcjonowania rynków.
 • Rola UTP w rozwoju rynku.
 • Wpływ technologii na działalność giełd i firm inwestycyjnych (HFT/ALGO).
 • Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych ISO 20022
 • Nowe mechanizmy w zakresie rozliczeń i rozrachunku
 • Zdalny dostęp do giełd (sponsored access) – wpływ na strukturę rynku.
 • Outsourcing technologii: korzyści i zagrożenia dla krajowej branży papierów wartościowych.

Paneliści

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP
Maciej Kurzajewski, Z-ca  Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego
Dariusz Bliźniak, Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Dariusz Kułakowski, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Krzysztof Witoń, Prezes Zarządu, Hawe S.A.

Moderator:  Robert Stanilewicz, dziennikarz i prezenter, TVN24 BiŚ

19:10-19:30

Podsumowanie i zamknięcie debaty

19:30-20:30

Przerwa

20:30

KOLACJA w hotelu Bukovina Terma Spa