Podsumowanie konferencji

logo idm

XIV KONFERENCJA PROGRAMOWA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

7-9 marca 2014 roku, Bukowina Tatrzańska

„JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO”

JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO

7-9 marca 2014 roku, Bukowina Tatrzańska


W dniach 7-9 marca 2014 roku odbyła się XIV Konferencja Programowa Izby Domów Maklerskich pod hasłem Jak zwiększyć konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego”.

Trzydniowe spotkanie w Bukowinie Tatrzańskiej zgromadziło ponad 170 uczestników rynku kapitałowego, czyli 20 % więcej niż w ubiegłym roku.

W debacie na temat możliwości rozwoju rynku kapitałowego w Polsce wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Grupy Kapitałowej  Giełdy,  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Prelegentami i gośćmi konferencji byli również zarządzający Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych i Firmami Zarządzania Aktywami.  Ponadto gościliśmy przedstawicieli organizacji branżowych, takich jak Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych,  Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Rady Banków Depozytariuszy a także przedstawicieli banków, krajowych inwestorów, spółek giełdowych i firm inwestycyjnych.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Skarbu Państwa. Patronatu merytorycznego udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego.

W trakcie paneli oraz rozmów kuluarowych uczestnicy podkreślili potrzebę tworzenia rządowej strategii promującej rozwój polskiego rynku kapitałowego, której jednym z podstawowych elementów powinno być działalnie na rzecz krajowych firm inwestycyjnych, jako głównych pośredników w pozyskiwaniu kapitału przez Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. 

W pozostałych panelach uczestnicy dyskutowali nad dostępem polskich przedsiębiorstw do krajowego i globalnego kapitału, rolą giełd i instytucji rozliczeniowych w zwiększaniu atrakcyjności rynku kapitałowego w Polsce a także rolą technologii w rozwoju rynku.

W imieniu środowiska maklerskiego składamy podziękowania wszystkim uczestnikom konferencji za ich obecność i zaangażowanie w czasem burzliwą merytoryczną dyskusję. To dzięki Państwu nasza konferencja wpisała się na stałe do kalendarza kluczowych wydarzeń rynku finansowego w Polsce. Szczególne podziękowania kierujemy do autorów prezentacji wprowadzających i uczestników paneli dyskusyjnych.

 • 011011011
 • 012012012
 • 013013013
 • 014014014
 • 015015015
 • 016016016
 • 017017017
 • 018018018
 • 019019019
 • 020020020
 • 021021021
 • 022022022
 • 023023023
 • 024024024
 • 025025025
 • 026026026
 • 027027027
 • 028028028
 • 029029029
 • 030030030
 • 040040040
 • 041041041
 • 042042042
 • 043043043
 • 044044044

 • 057057057
 • 058058058
 • 059059059
 • 060060060
 • 061061061
 • 062062062
 • 063063063
 • 064064064
 • 065065065
 • 066066066
 • 085085085
 • 088088088
 • 102102102
 • 104104104
 • 119119119
 • 121121121
 • 124124124
 • 127127127
 • 138138138
 • 142142142